Meer kinderopvangsubsidie heeft weinig effect

DEN HAAG - Verdere verhoging van de kinderopvangsubsidie heeft maar een klein effect op de arbeidsparticipatie van moeders. Dat stelde het Centraal Planbureau (CPB) dinsdag.

Sinds in 2005 de Wet kinderopvang is ingevoerd, zijn de overheidsuitgaven aan kinderopvang sterk gestegen. Die hebben bijgedragen aan een hogere arbeidsparticipatie van moeders in de leeftijd van 20 tot 50 jaar.

Van 2005 tot 2007 is deze toegenomen met ongeveer 70.000 moeders. ''Maar bij de huidige subsidievoet van gemiddeld bijna 80 procent is het effect van een verdere verhoging op de werkgelegenheid klein'', zei een woordvoerder van het CPB.

Formele opvang

''Een verdere verhoging leidt met name tot het vervangen van informele door formele opvang'', aldus de zegsman. Dat betekent dat ouders bijvoorbeeld ervoor kiezen om hun kinderen naar de kinderopvang te brengen, in plaats van naar opa en oma.

De overheidsuitgaven aan kinderopvang stegen de afgelopen jaren met een kleine 700 miljoen euro tot bijna 3 miljard. Hierdoor was er flink meer animo voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang.

Het CPB heeft berekend dat bij het huidige subsidieniveau de effecten van een hogere subsidie voor kinderopvang op de arbeidsparticipatie klein zijn. Een verlaging van de ouderbijdrage met 25 procent kost de overheid een kleine 400 miljoen euro, maar levert minder dan 0,1 procent extra werkgelegenheid op.

Tip de redactie