Wake-up call

Volgens uitvinder en zakenman Raymond Kurzweil verloopt technologische verandering exponentieel. Houden bedrijven hier wel voldoende rekening mee in het vormgeven van hun innovatiestrategieën?

Door Ruth de Vulder | Logica

Technologische verandering is exponentieel, en niet lineair zoals we intuïtief denken. Dat concludeert Raymond Kurzweil in zijn boek Kurzweil on the edge – The intelligent universe, op basis van een analyse van de geschiedenis van technologie.

Gedurende de 21ste eeuw zullen we volgens Kurzweil, gemeten aan ons huidige idee van verandering, geen 100 jaar van verandering ervaren, maar eerder 20.000!

Veranderingen

We worden ermee om de oren gegooid: ‘de wereld om ons heen verandert snel’; ‘om te overleven moeten bedrijven tijdig inspelen op nieuwe ontwikkelingen’; ‘innovatie is geen keuze maar een noodzaak’. Maar denken we hier, in het licht van de exponentiële theorie, misschien te makkelijk over? Wat komt er op ons af? En hoe ver moeten bedrijven vooruit kijken om hun innovatiestrategieën vorm te geven?

Hoe sneller veranderingen plaatsvinden, hoe minder ruimte er is voor verkeerde inschattingen: achter de trein aanrennen om toch nog de eindbestemming te halen is geen optie meer, als deze in razende vaart voorbij dendert. Bedrijven die te laat op ontwikkelingen inzetten, lopen in dit scenario dus een hopeloze achterstand op. Maar kan onze menselijke geest dit tempo wel aan? Wat doen we met onze natuurlijke behoudendheid, onze hang naar het bekende?

 

Muziek

De muziekindustrie en uitgeversbranche zijn in het huidige decennium misschien wel de meest typerende voorbeelden van de wens om dingen ‘bij het oude te laten’: door de komst van nieuwe technologie en de snelle adoptie ervan door consumenten, kunnen bedrijven in deze branches echter niet anders dan hun traditionele bedrijfsmodellen herzien. Stil blijven staan is geen optie. En dit is slechts het begin…

Kurzweil voorspelt dat we steeds meer te maken zullen krijgen met paradigmaverschuivingen: hiermee bedoelt hij technologische ontwikkelingen die zo’n impact hebben dat ze ons wereldbeeld danig door elkaar schudden. Nano-technologie is zo’n ontwikkeling, en zal zonder twijfel een revolutie in informatietechnologie teweeg brengen.

Los

In onze huidige trendanalyses en toekomstprojecties, geven we echter weinig aandacht aan dit soort paradigmaverschuivingen: we nemen meestal onze bekende denkkaders als uitgangspunt en beschouwen ontwikkelingen los van elkaar. Kurzweil maakt duidelijk hoe relatief ons huidige wereldbeeld is.

Een voorbeeld: terwijl we ons nu nog het hoofd breken over de uitputting van olievoorraden, zullen we tegen 2030 dankzij nano-technologie in staat zijn om volledig terug te vallen op zonne-energie!

Basis

Er is ongetwijfeld nog veel innovatie mogelijk op basis van huidige technologie: innovatieve toepassingen ontstaan in de meeste gevallen door creatief om te gaan met bestaande technologie. Toch is het, gezien het exponentiële tempo van technologische verandering, nuttig om alvast vooruit te blikken naar de technologie van het volgende ‘paradigma’.

Interessant detail: Kurzweil richtte vorig jaar de Singularity University op, een nieuwe universiteit met als devies ‘Preparing Humanity for Accelerating Technological Change’. Een van de grote partners is, misschien niet heel verrassend… Google.

Ruth de Vulder is consultant bij Logica Management Consulting

Tip de redactie