DEN HAAG - Op bijna één op de vijf boerderijen werkt een boer die ouder is dan 65 jaar. Van deze 13.300 boeren heeft bijna de helft een werkweek van meer dan 30 uur.

Er werken in ons land zelfs nog 3400 boeren die ouder zijn dan 75 jaar. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bijna 60 procent van de AOW-gerechtigde boeren werkt op een bedrijf, waarvan de omvang te klein is om er een fatsoenlijke boterham te verdienen.

Afname

In de afgelopen tien jaar is het aantal land- en tuinbouwbedrijven in ons land met 25 procent verminderd tot 73.000. Het aantal boeren met AOW op kleine boerderijen daalde minder, met 18 procent. Dit betekent volgens het CBS dat de 65-plussers op een kleine boerderij steeds langer doorgaan met werken.

Naast de 13.300 boeren die al AOW krijgen, zijn er veel boeren die al uitzien naar het pensioen. Er zijn 19.200 boeren in de leeftijd van 55 tot 65 jaar. Dit houdt in dat op 45 procent van alle boerderijen een boer werkt die 55 jaar of ouder is en ook bij hen ligt het aantal kleine bedrijven boven het gemiddelde.