AMSTERDAM - De Nederlandse economie is vorig jaar met een recordcijfer gekrompen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferde dat in 2009 de economie met vier procent kromp, een daling die het bureau niet eerder zag.

De krimp was het sterkst in de eerste helft van het jaar. In het eerste kwartaal daalde de economie met 4,5 procent, in het tweede kwartaal liep dat op tot min 5,5 procent.

Het vorige record dateert van 1931 toen de economie met 3,6 procent kromp. De grootste krimp na de Tweede Wereldoorlog was in 1982 met 1,2 procent, aldus het CBS.

Toch valt de krimp lager uit dan de somberste voorspelling van het Centraal Planbureau (CPB). Dat voorzag in juni 2009 een krimp van 4,75 procent.

Lichte groei

Het vierde kwartaal liet ten opzichte van het derde kwartaal een lichte groei zien van 0,3 procent. Dit is het tweede kwartaal op rij met een positieve kwartaal-op-kwartaalgroei na vier kwartalen van economische krimp.

De kwartaalgroei is wel minder dan in het derde kwartaal, toen Nederland volgens de gangbare definitie uit de recessie raakte.

Banen

In het land gingen bijna 150.000 banen verloren, in vergelijking met een jaar geleden. Vooral in de uitzendbranche gingen veel banen verloren. Wel neemt het tempo van daling af.

Eind december vorig jaar stonden 122.000 vacatures open; dat zijn er zesduizend minder dan een kwartaal eerder. "Het aantal vacatures blijft weliswaar laag, maar ligt nu 32.000 boven het vorige dieptepunt in 2003", aldus een woordvoerder van het CBS.

Huishoudens

Huishoudens hebben in het vierde kwartaal van 2009 2,6 procent minder besteed dan een jaar eerder. Er werd aanzienlijk minder besteed aan woninginrichting en consumentenelektronica. Ook werden er minder nieuwe auto’s aangeschaft.

De uitgaven aan horeca waren eveneens fors lager.

Investeringen

De grootste daling ziet het CBS op het gebied van investeringen. Bedrijven en overheden staken veel minder geld in nieuwe machines, huisvesting of infrastructuur.

In het laatste kwartaal lagen de investeringen 14,3 procent lager dan in de drie maanden daarvoor.

Uitvoer

Het volume van de uitvoer van goederen en diensten was de laatste drie maanden 2,5 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Deze daling is veel kleiner dan in de voorgaande kwartalen.

De invoer was 5 procent minder dan een jaar eerder. Vooral de invoer van duurzame consumptiegoederen en investeringsgoederen nam af.

cbs 2009
Economische groei per kwartaal sinds 2001 tov het jaar daarvoor
Blauwe lijn vertegenwoordigt de waarde van de Nederlandse economie (Bron: CBS)

Kwetsbaar

Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken stelt in een reactie dat de economie weer wat op krabbelt, maar kwetsbaar blijft.

"Laten we hopen dat het herstel verder doorzet en dat dit zich snel vertaalt in extra banen. Een doorzettend herstel is niet vanzelfsprekend."