DEN HAAG - Een rechtszaak tegen Shell wegens vermeende olievervuiling in Nigeria heeft vertraging opgelopen. De advocaat van de eisers in deze procedure, vier Nigeriaanse boeren en Milleudefensie, heeft meer tijd nodig om een antwoord te formuleren op het verweer van de oliemaatschappij.

De rechtbank in Den Haag bepaalde woensdag dat de stukken nu op 24 maart binnen moeten zijn.

Olievervuiling

Milieudefensie en de vier Nigerianen sleepten Shell voor de rechter wegens een grootscheepse olievervuiling in het Afrikaanse land. De zaak draait onder meer om de olielekkage in het dorp Oruma in juni 2005, waardoor visvijvers en landbouwgrond onbruikbaar werden. Volgens Shell werd de lekkage veroorzaakt door sabotage.

Shell vocht eerder de bevoegdheid van de Nederlandse rechter aan, maar de rechtbank in Den Haag veegde dat verweer van tafel en bepaalde bevoegd te zijn om over de zaak te oordelen. Daarna wierp Shell volgens de milieuorganisatie hindernissen op ,,die exemplarisch zijn voor multinationals om hun verantwoordelijkheid te ontlopen''.