DEN HAAG - Staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken trekt ongeveer 4 miljoen euro extra uit voor een overheidsregeling waarbij kleine bedrijven advies en financiële steun krijgen om hun zaak beter te beschermen tegen criminaliteit. Heemskerk zei dat woensdag in een overleg met de Tweede Kamer.

Met het geld komt EZ ondernemers tegemoet die zich eind 2009 hadden ingeschreven voor de subsidie van maximaal 10.000 euro, al was het budget voor dat jaar eigenlijk al op. Heemskerk erkent dat niet duidelijk genoeg is gemaakt dat er een plafond zat aan de pot.

Bedrijven die rekenden op subsidiegeld en daarom al uitgaven deden of verplichtingen aangingen, kunnen alsnog aanspraak maken op subsidie. Het gaat om 850 bedrijven die gemiddeld 4500 euro hebben uitgegeven.

Expert

Vorige maand liet Heemskerk al weten dat de regeling dit jaar in herziene vorm wordt verlengd. Per ondernemer is 1000 euro beschikbaar.

Met 300 euro daarvan kan een expert worden ingehuurd die kijkt wat de ondernemer kan doen om de veiligheid te verbeteren, bijvoorbeeld het plaatsen van camera's of het inzetten van een zogenoemde afstortkassa. Het restant van de som van 1000 euro kan worden gebruikt om de adviezen uit te voeren.