Vooral bij medewerkers die voor periodes van minder dan een jaar naar het buitenland worden uitgezonden, blijken werkgevers niet altijd de internationale regels na te leven.

Door Suzanne Kayzer | PricewaterhouseCoopers

Bedrijven sturen vaker dan voorheen medewerkers voor enkele maanden naar het buitenland. Vooral bij deze korte uitzendingen worden de consequenties voor medewerkers onvoldoende overzien, terwijl het toezicht op de naleving van immigratieregelgeving in steeds meer landen wordt aangescherpt. Bedrijven zijn dus meer risico’s gaan lopen en moeten daarom de zorgplicht voor hun internationaal mobiele medewerkers serieuzer nemen.

Spoorloos

De risico’s in een internationale werkomgeving kunnen significant anders zijn dan die in Nederland. Wat bijvoorbeeld wanneer een medewerker een hartaanval krijgt of spoorloos raakt tijdens een zakenreis? Of wanneer de medewerker die niet over de juiste immigratiepapieren blijkt te beschikken, door de lokale politie wordt vastgehouden?

Vooral in ontwikkelingslanden waar regimes voorheen mild waren en de systemen minder toegerust op de naleving van lokale regels, is de overheid strenger geworden. De naheffingen en boetes kunnen tegenwoordig aanzienlijk zijn.

Persoonlijke risico’s

Daarnaast loopt de uitgezonden medewerker ook persoonlijke risico’s. Bijvoorbeeld doordat hij zijn goederen niet meer terug kan verhuizen zolang de belastingen niet zijn betaald. Of wanneer blijkt dat hij niet over de juiste papieren beschikt, hij het land moet verlaten en daar gedurende enkele jaren niet meer mag terugkeren.

Van werkgevers wordt verwacht dat zij hun internationaal opererende werknemers zo goed mogelijk informeren over deze risico’s en (bij voorkeur preventieve) maatregelen nemen om hen en daarmee ook de eigen organisatie te beschermen tegen deze risico’s. De zorgplicht voor organisaties wordt niet alleen ingegeven door bescherming van de interne en externe reputatie, behoud van bedrijfscontinuïteit, sociale verantwoordelijkheid en goed werkgeverschap, maar kent in veel landen ook een wettelijke basis. Werkgevers kunnen daardoor aansprakelijk zijn voor door hun werknemers geleden schade.

Aanscherping

Bedrijven doen er dus goed aan de zorgplicht voor hun internationaal mobiele medewerkers serieus te nemen. Vooral bij medewerkers die voor periodes van minder dan een jaar worden uitgezonden, blijken werkgevers niet altijd de regels na te leven. Aanscherping van interne procedures zorgt ervoor dat de risico’s van deze medewerkers worden beperkt. De zorgplicht die werkgevers voor hun medewerkers hebben, houdt namelijk niet op bij de landsgrens.

Suzanne Kayzer is werkzaam in de internationale-mobiliteitspraktijk van PricewaterhouseCoopers. Samen met International SOS en Control Risks organiseerde zij gisteren (9 februari) het seminar Duty of Care: zorgplicht over de landsgrenzen.