VOORHOUT - Webwinkels lijden voor miljoenen euro's transportschade als gevolg van slechte verpakkingen. Dit blijkt uit een enquête door Topa Verpakking tijdens de Webwinkel Vakdagen die onlangs in Utrecht plaatshadden.

Onvoldoende kwaliteit van verpakkingen is een van de belangrijkste oorzaken van transportschade aan producten van webwinkels. Van de webwinkels krijgt 20 procent geregeld klachten van klanten over schade.

De ongeveer honderd geënquêteerde winkeliers die de beurs bezochten, schatten dat gemiddeld 3,5 procent van de verzendingen schade lijdt.

Dozen

Uitgaande van een gemiddelde waarde van de zendingen van 117 euro en zo'n 13.600 webwinkels in Nederland, heeft de webwinkelbranche vorig jaar een omzet behaald van ongeveer 2,4 miljard euro. Hieruit is af te leiden dat de schadepost voor webwinkels door slecht verpakkingsmateriaal zo'n 24 miljoen euro bedraagt.

De enquête wijst uit dat 64 procent van de webwinkels hun producten in dozen verstuurt. De rest gaat voornamelijk in enveloppen en in mindere mate in maatverpakkingen.

Opvallend is volgens de aanbieder van industriële verpakkingen dat 33 procent van de winkeliers dozen, karton, folie, kranten en ander materiaal hergebruikt als verpakkings- en vulmateriaal. ''Dit komt de kwaliteit van de verpakking uiteraard niet ten goede, terwijl het toch vaak om dure producten gaat.''