DEN HAAG - De omzet in de industrie is in december vorig jaar met 3 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

Een ander patroon van werkdagen en vakantiedagen speelde daarbij een positieve rol, die geraamd wordt op 2 procent. De door de industrie verkochte producten waren 1 procent duurder dan een jaar eerder.

December was de eerste maand in 2009 die een hogere omzet liet zien ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Terugval

In november 2008 begon een grote terugval in de omzet van de industrie. In het laatste kwartaal van afgelopen jaar werd die afname kleiner en december liet dus zelfs een plusje zien. Al met al zagen de ondernemers in 2009 de industriële omzet met 20 procent afnemen.

De nieuwste cijfers over productie en omzet in de industrie laten ''geen doorzettend herstel'' zien, zegt hoofdeconoom Michiel Vergeer van het Centraal bureau voor de Statistiek.

De gemiddelde dagproductie in de industrie was in december 1 procent hoger dan een jaar eerder, maar het CBS tekent hierbij aan dat maandcijfers die niet gecorrigeerd worden voor het seizoen ''een wat grillig verloop vertonen''.

Dagproductie

Een beter beeld komt naar voren uit een gemiddelde over twee maanden, dat dan weer vergeleken kan worden met het gemiddelde van de twee maanden daarvoor. Dat cijfer laat een daling in de dagproductie zien van 1 procent in de periode november-december ten opzichte van september-oktober.

Al met al nam de industriële productie in 2009 met 9 procent af, nadat in 2008 al 1 procent minder werd geproduceerd dan een jaar eerder.

Aardolie

Binnen de industrie was het beeld in december wisselend. De aardolie-, chemische, rubber- en kunstofproducentenindustrie realiseerde 26 procent meer omzet dan een jaar eerder.

De voedings- en genotmiddelenindustrie zette ongeveer evenveel om, maar de overige branches hadden minder omzet.