RIJSWIJK - De bodem van de pot voor koopsubsidie van een huis komt snel in zicht. Naar verwachting is er in april of mei geen geld meer voor de regeling Bevordering Eigen Woningbezit.

Startende huizenkopers zijn dan voor een verzachting van de hypotheeklening aangewezen op de gemeente, maar veel gemeenten hebben niet zo'n regeling.

Directeur Ron Bavelaar van de Hypotheekshop wijst erop dat vorig jaar nog 17.000 koopsubsidies werden verstrekt. Als mensen er niet meer voor in aanmerking komen, zullen ze genoegen moeten nemen met een kleiner huis of kunnen ze geen woning meer kopen.

Slechts een deel van de startende huizenkopers zal terechtkunnen bij de gemeente. Bavelaar vreest dat de doorstroming op de huizenmarkt zal stagneren.

Jaarlijks

Minister Eberhard van der Laan (VROM) zei in september dat er jaarlijks 16,5 miljoen euro wordt uitgegeven aan de subsdieregeling, die zou gelden tot 2011. Maar het budget wordt niet aangevuld als de subsidiepot leeg is.

De koopsubsidie geldt voor goedkope woningen en in 40 procent van de verkopen van die huizen wordt er gebruik van gemaakt. Kooplustigen zouden kunnen uitwijken naar gemeentelijke startersleningen, maar volgens Bavelaar voldoet dat niet als alternatief.

Hij stelde dat grofweg de helft van de gemeenten geen starterslening kent en dat die bij een aantal (tijdelijk) buiten werking is. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten noemt 244 gemeenten die zo'n lening kennen en dat is ongeveer de helft van het aantal gemeenten.

Voorwaarden

Van de grootste dertig gemeenten hebben er tien geen regeling. Bovendien stellen sommige gemeenten voorwaarden aan een minimale koopsom of andere aanvullende voorwaarden, waardoor de leningen minder aantrekkelijk zijn dan de landelijke regeling.

Volgens Bavelaar kopen starters vooral woningen ''aan de onderkant van de markt'' en als zij het laten afweten stagneert de doorstroming naar de rest van de markt.

De gehele woning- en verhuisbranche, van aannemers tot verhuizers en detailhandel zal de nadelige gevolgen ondervinden. Subsidie blijft in de huidige huizenmarkt noodzakelijk, vindt Bavelaar.