BRUSSEL - Een derde van de Europese beroepsbevolking heeft te weinig of geen diploma's. Daardoor maken deze mensen 40 procent minder kans op een baan dan degenen die wel voldoende zijn opgeleid.

Dat staat in een rapport dat de Europese Commissie donderdag heeft gepresenteerd. Het is geschreven door een groep onafhankelijke deskundigen. Zij dringen aan op het stimuleren van om- en bijscholing van personeel. Ook moet het onderwijs beter op de arbeidsmarkt worden afgestemd.

De arbeidsparticipatie van hooggekwalificeerden in de EU bedraagt 84 procent, staat in het rapport. Bij mensen met een gemiddelde opleiding is dat 70 procent, terwijl van de laaggekwalificeerden maar 49 procent werkt. De laatste categorie doet ook veel minder aan bijscholing.

Bedrijven die hun personeel bijscholen, lopen volgens het rapport 2,5 keer minder risico failliet te gaan.