DEN HAAG - Het afgelopen jaar was ruim een vijfde van de niet-westerse allochtone jongeren werkloos, een jaar eerder was dat nog 16,8 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die donderdag naar buiten zijn gebracht.

In 2009 zat 11 procent van de niet-westerse allochtonen zonder werk. ''Daarmee zijn zij bijna drie keer zo vaak werkloos als autochtonen'', aldus het CBS. Onder de autochtone bevolking kwam de werkloosheid het afgelopen jaar uit op 4 procent van de beroepsbevolking.

Een jaar eerder was 9 procent van de niet-westerse allochtonen werkloos en 3,2 procent van de autochtonen. Het percentage niet-westerse allochtone vrouwen en mannen dat zonder werk zit is het afgelopen jaar op vrijwel hetzelfde niveau uitgekomen. De werkloosheid onder de allochtone vrouwen lag de jaren daarvoor meestal hoger.

Onder de autochtone bevolking nam het afgelopen jaar vooral de werkloosheid onder jongeren toe en bereikte een niveau van 9,6 procent. ''In de andere leeftijdsgroepen nam de werkloosheid slechts licht toe'', aldus het CBS.