Innovatie in de bankensector is prima, maar laat de toezichthouder deze producten eerst eens echt testen.

Luc Molenaar | ASI Consulting

Volgens sommigen is productinnovatie bij banken een gevaarlijk iets in tijden van dreigende crisis. Innoveren zou eigenlijk niet moeten gebeuren want het leidt tot grote problemen op de financiële markten.

Innovatie in de bankenwereld heeft geleid tot zeer risicovolle producten als leasebeleggen (beleggen met geleend geld), beleggingshypotheken verstopt in verzekeringen (ook wel: woekerpolissen genoemd), etc..

En toch kochten wij als consument al deze mooi klinkende beloftes (want dat waren het) als zoete broodjes. Je vraagt je af waarom? Het antwoord: vertrouwen en verlangen. Vertrouwen in de instelling en verlangen naar een bijna ‘to-good-to-be-true’ product.

Beschermen

Nu gaan veel stemmen op (vaak van dezelfde mensen die aan de bron stonden van deze innovaties) om innovatie te verbieden binnen de financiële wereld. Dit om mensen te beschermen tegen ondoorzichtige producten. Met dit laatste is niets mis. Met het eerste wel.

Waarom zou een bank niet aan productinnovatie mogen doen, net als ieder ander bedrijf? Als een bank de regels voor innovatie in acht zou nemen, zou er niet veel mis moeten gaan.

Farmacie

Laten we eens kijken naar een andere bedrijfstak, zoals de farmaceutische industrie. Hier wordt per definitie veel aan innovatie gedaan. Maar wel onder grote controle. Waarom? Indien een slecht product op de markt komt, zijn de gevolgen voor de gezondheid niet te overzien. De overheid wil dit niet, dus zijn er strenge regels.

De kern van dit innovatieproces wordt gevormd door het uitvoeren van vele testen. Eerst intern, dan extern met een representatieve testgroep. En als alles binnen de normen valt en beide testen zijn geslaagd, wordt er een licentie verstrekt. Een sterke rol voor de toezichthouder dus.

Kijk ook eens naar een producent van bijvoorbeeld chips. Ook dit product moet voldoen aan richtlijnen, maar wordt daarnaast vervolgens getest door diverse consumentengroepen voordat het de markt opgaat.

Begrijpelijk

Waarom deze gedachte niet toepassen in de financiële sector? Laat banken gerust werken aan innovatie. Met name innovatie die ertoe leidt dat complexe financiële producten voor de consument meer te begrijpen zijn.

Maar laat de toezichthouder deze producten eerst eens echt(!) testen (net als in de farmacie) voordat ze op de markt komen. De kernvraag: is het product wel gezond voor de consument?

Een simpele gedachte… nu nog toepassen.

Luc Molenaar is partner bij ASI Consulting