BRUSSEL - De Europese Commissie accepteert de maatregelen die Griekenland wil nemen om het buitensporige begrotingstekort van bijna 13 procent aan te pakken, maar zegt dat nog meer maatregelen nodig zijn.

De commissie zal er streng op toezien dat de voorgenomen maatregelen genomen worden en het gewenste effect hebben. Ook opent ze een onderzoek tegen Griekenland wegens het verstrekken van verkeerd cijfermateriaal.

Dat heeft Europees Commissaris Joaquin Almunia (Monetair Beleid) woensdag in Brussel bekendgemaakt. Hij noemde de Griekse plannen 'ambitieus' en zei dat de Europese Commissie de Griekse regering volledig steunt bij haar moeilijke taak.

Leningen

EU-landen mogen hooguit een begrotingstekort van 3 procent hebben om de koers van de euro niet in gevaar te brengen. De Griekse regering diende vorige maand een plan in hoe het de inkomsten wil vergroten en de uitgaven wil verkleinen. Door het hoge tekort heeft het land de grootste moeite om nog leningen te krijgen. De vrees bestaat dat het ook andere eurolanden zal meeslepen.

Eerder zette de Griekenland de EU nog op het verkeerde been door de financiële situatie veel beter voor te stellen dan ze was. De EU-ministers van Financiën van de andere lidstaten waren woedend toen dit aan het licht kwam. Griekenland moet van de Europese Commissie maatregelen nemen om met correcte cijfers op de proppen te komen.