DEN HAAG - Het aantal spaarlampen per huishouden is toegenomen van gemiddeld drie in 2006 naar acht in 2009.

Dat betekent dat ruim 20 procent van de lampen die nu in huishoudens worden gebruikt, energiezuinig is. Dat meldde de taskforce verlichting van het ministerie van VROM dinsdag.

De werkgroep stelt dat het aanbod aan spaar- en ledlampen in winkels sterk is vergroot. Ongeveer 75 procent van de gemeenten en provincies werkt aan het energiezuinig maken van openbare verlichting.

De werkgroep heeft zich ten doel gesteld dat alle burgers, bedrijven en de overheid uiterlijk in 2011 energiezuinige lampen gebruiken.