BRUSSEL - De producentenprijzen in de eurozone zijn in december ten opzichte van een maand eerder met 0,1 procent gestegen. Dat bleek dinsdag uit cijfers van het Europese statistisch bureau Eurostat.

Ten opzichte van december 2008 lagen de prijzen 2,9 procent lager. De cijfers waren min of meer in lijn met de verwachting van door persbureau Reuters geraadpleegde analisten. Zij verwachtten gemiddeld dat de prijzen op maandbasis gelijk zouden blijven en op jaarbasis met 3 procent zouden dalen.

Tijdens de recessie en de financiële crisis zijn de producentenprijzen hard gedaald. Vanaf de prijspiek midden 2008 tot maart vorig jaar was sprake van een daling met ongeveer 8 procent.

Energie

Deze afname werd voor een deel veroorzaakt door lagere kosten voor energie, als gevolg van een sterke daling van de olieprijs. Sinds maart vorig jaar zijn de prijzen weer licht gestegen.

Als wordt gekeken naar de hele Europese Unie, bleven de producentenprijzen ten opzichte van november gelijk. Ten opzichte van december 2008 was sprake van een daling met 1,7 procent.