AMSTERDAM - Bankiers zien de politiek als grootste risico voor de bankensector. Dat blijkt uit de maandag gepresenteerde tweejaarlijkse peiling 'Banking Banana Skins 2010' van PricewaterhouseCoopers en financieel innovatiecentrum CSFI.

De 450 ondervraagde topbankiers, toezichthouders en regelgevers uit 49 landen plaatsen 'politieke interventie' bovenaan hun top-30 lijst van bananenschillen. Zij menen dat het 'verpolitieken' van de banken als gevolg van reddingsacties door overheden een grote bedreiging is voor hun financiële gezondheid.

Bankiers vinden dat politieke interventie hun kredietbeleid beïnvloedt, terwijl niet-bankiers vrezen dat het overeind houden van banken roekeloos gedrag bevordert.

In de top 5 staan verder kredietrisico, overregulering, macro-economische trends en liquiditeitsrisico's.