DEN HAAG - Het kabinet trekt 60 miljoen euro uit voor programma's die mikken op vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. De ministerraad heeft hier vrijdag toe besloten.

Zo is er geld voor onderzoek naar emissiearm veevoer. Koeien stoten veel methaan uit, een broeikasgas dat ruim twintig keer zo schadelijk is als het bekendere kooldioxide (CO2).

Bedrijven en kennisinstellingen gaan uitzoeken hoe dierenvoer zo kan worden aangepast dat koeien minder methaan produceren. De andere programma's betreffen industriële energiebesparing, het aanleggen van intelligente elektriciteitsnetten en CO2-afvang en -opslag.

De financiële middelen komen uit het Fonds Economische Strucutuurversterking (FES), een potje dat wordt gevuld met aardgasbaten.