DEN HAAG - De manier waarop Nederlandse banken risico's hebben ingeschat in de aanloop naar de crisis, was in orde. Het probleem was echter dat de ernst van de crisis veel groter was dan ze hadden kunnen voorzien.

Dat zei directeur toezicht Henk Brouwer van De Nederlandsche Bank (DNB) vrijdag tegen de commissie-De Wit.

Brouwer noemde het zogenoemde risicomanagement bij Nederlandse banken ''up to date'' en hij zei er ''geen harde negatieve oordelen'' over te hebben.

Redelijk

''In het algemeen heb ik er geen negatieve observaties over. Het was redelijk.''

Volgens Brouwer deed DNB onderzoek bij banken ''toen de markt slecht begon te functioneren'' naar hoeveel risicovolle producten ze hadden. Volgens hem bleek eruit dat ze de slechtste, de subprime-producten, nauwelijks bezaten.

Wel hadden ze producten die op papier minder risicovol hadden moeten zijn. De felheid van de crisis zorgde er volgens Brouwer echter voor dat deze producten ook hard in waarde daalden, waardoor ook Nederlandse banken geraakt werden.

ABN Amro

Brouwer zou in de toekomst niet meer willen zien dat een Nederlandse systeembank wordt opgesplitst. Brouwer was in zijn toenmalige functie betrokken bij het geven van een zogenoemde verklaring van geen bezwaar aan het bankentrio dat ABN Amro overnam.

Brouwer vindt echter niet dat DNB onverstandig heeft gehandeld door de overnemende banken Fortis, Banco Santander en Royal Bank of Scotland zo'n verklaring te geven. ''Je neemt een beslissing op dat moment met die omgevingsfactoren. Met wat we toen wisten, zouden we nu weer dezelfde beslissing nemen. Voor de toekomst is de conclusie echter dat ik een opsplitsing van dit soort banken niet meer zou willen zien.''

Toen de verklaring werd afgegeven, voldeed Fortis volgens Brouwer aan solvabiliteits- en liquiditeitseisen. ''Het zag er aanvaardbaar uit'', aldus de DNB-bestuurder vrijdag tegen de commissie-De Wit.

Zie ook: dossier onderzoek kredietcrisis