AMSTERDAM - Postbedrijf TNT en de betrokken bonden hebben een principe-akkoord bereikt over een nieuwe cao en een nieuw sociaal plan. Dat meldde vrijdag de bond BVPP. Bij het akkoord zijn onder andere Abvakabo en CNV Publieke Zaken betrokken.

Het akkoord behelst een grondige reorganisatie met een aanzienlijk verlies aan arbeidsplaatsen tot gevolg, zo bevestigde TNT. Desalniettemin zullen de vakbonden hun leden adviseren voor het akkoord te stemmen.

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor TNT-personeel sleepten zich al jaren voort. In maart vorig jaar kwamen de bonden en TNT tot een principeakkoord waarin in ruil voor een inkomensdaling een garantie tegen gedwongen ontslagen werd opgenomen. Dat voorstel werd een maand later echter door de vakbondsleden afgewezen.

Loonstijging

De nu afgesproken cao geldt van 1 april 2009 tot 1 januari 2012 en voorziet in een loonstijging van 0,7 procent voor al het Nederlandse personeel van TNT per 1 januari dit jaar.

Medewerkers van TNT Post krijgen er vervolgens in januari volgend jaar 1 procent bij en in oktober 0,2 procent. Voor andere onderdelen van TNT moet nog een nieuwe cao worden afgesproken.

TNT kon nog niet aangeven hoeveel arbeidsplaatsen er bij de reorganisatie zullen vervallen. De nieuwe cao van TNT Post heeft betrekking op ongeveer 23.000 productiewerknemers. Van hen werken er 15.000 als postbode.

Ontslagen

De grootste betrokken vakbonden, Abvakabo en BVPP, gaan ervan uit dat TNT elfduizend banen wil schrappen. ''Het is een enorme operatie, die niet zonder gedwongen ontslagen kan verlopen. Dat staat als een paal boven water'', zei Peter Wiegman van de Abvakabo.

De bonden zijn tevreden over het sociaal plan dat ze met TNT hebben afgesproken voor de mensen die niet kunnen blijven.

''Het bedrijf en de bonden doen een enorme inspanning om mensen naar ander werk te begeleiden'', zei BVPP-bestuurder Paul Jekkers. ''Maar zelfs als dat veel oplevert, vallen er nog vierenhalf- tot vijfduizend gedwongen ontslagen.''

Goedkeuren

Beide vakbondsmannen verwachten dat hun leden het akkoord in de komende weken goed zullen keuren. ''Het is het hoogst haalbare, ik denk dat de meeste le

den dat zullen inzien'', aldus Wiegman. De resultaten van de ledenraadplegingen worden naar verwachting 15 maart bekendgemaakt.