ZOETERMEER - Het afgelopen jaar gaat voor de transportbranche de boeken in als een van de slechtste jaren in decennia.

Bijna een derde van de bedrijven in het wegvervoer verwacht 2009 af te sluiten met verlies. Vorig jaar gingen 155 transportbedrijven over de kop, een stijging van 75 procent ten opzichte van 2008.

Dat blijkt uit de conjunctuurenquête over het vierde kwartaal waarvan de resultaten vrijdag zijn gepubliceerd door Transport en Logistiek Nederland (TLN).

Banen

Het personeelsbestand in de sector kromp met minstens 7 procent. ''Het werkelijke aantal banen dat verloren ging ligt zelfs nog hoger, omdat de enquête alleen gehouden wordt onder actieve bedrijven'', aldus TLN.

In het laatste kwartaal van het jaar gaf een meerderheid van de bedrijven (54 procent) aan dat ze te maken hadden met minder bedrijvigheid, omzet en winst ten opzichte van het laatste kwartaal van 2008, dat ook al niet florissant was.

''Hoewel de situatie zich de laatste maanden lijkt te verbeteren, is de stemming in de sector nog altijd negatief'', aldus TLN.

Rendementen

In de laatste maanden van het jaar werd wel meer vervoerd, maar de rendementen in de sector staan nog altijd flink onder druk. ''Er staan nog altijd veel vrachtwagens stil.''

Aan de andere kant nemen de kosten, zoals die van personeel en brandstof juist sterk toe. ''De druk op de rendementen leidt tot een steeds grimmiger klimaat binnen de sector'', waarschuwt de brancheorganisatie.

Volgens TLN wordt 2010 voor veel bedrijven het jaar van de waarheid. ''Overleven of niet.''