Ook dit jaar is de vooraf ingevulde aangifte (VIA) mogelijk. Wacht dan met downloaden van het aangifteprogramma tot 1 maart 2010. De VIA is begin 2009 geïntroduceerd door de Belastingdienst.

Dit jaar vult de fiscus alvast een aantal gegevens over 2009 in. De Belastingdienst krijgt de gegevens van de werkgever, uitkeringsinstantie of gemeente. Het gaat bijvoorbeeld om:
• loon, uitkering of pensioen;
• de WOZ-waarde van de woning;
• de voorlopige teruggaaf;
• heffingskortingen.

Volgend jaar neemt de Belastingdienst een vervolgstap met de vooraf ingevulde bankgegevens. Op dit moment krijgen proefpersonen in hun aangifte over 2009 niet alleen de naam van de bankinstelling en de rekeningnummers vooraf ingevuld, maar ook de bank-, giro- en spaartegoeden en de saldi van de beleggingsrekeningen op 1 januari 2009.

Het is officieel nog niet bevestigd of de fiscus de bankgegevens vanaf de aangifte over 2010 voor iedereen vooraf gaat invullen.

Lijfrente

Het bedrag van de jaarruimte is verhoogd naar maximaal 26.491 euro. De reserveringsruimte bedraagt maximaal 6.703 euro. Voor belastingplichtigen die op 1 januari 2009 55 jaar waren, wordt het maximumbedrag van 6.703 verhoogd tot 13.238 euro.

De jaarruimte over 2009 is het maximale bedrag dat iemand in 2009 af mag trekken als lijfrentepremie vanwege een tekort in de pensioenopbouw in 2008. De reserveringsruimte is de optelsom van niet-benutte jaarruimten. In 2009 is dat het totaal van de jaarruimten 2002 tot en met 2008 die niet zijn gebruikt.

Korting

Sinds 1 januari 2009 is het recht op ouderschapsverlof uitgebreid van 13 naar 26 weken. Hierdoor wordt het maximale bedrag van de ouderschapsverlofkorting hoger. Daarnaast hoeft de ouder niet meer deel te nemen aan de levensloopregeling om ouderschapsverlofkorting te krijgen.

Sinds 1 januari 2009 wordt de uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de fiscale partner die weinig of geen inkomen heeft, afgebouwd. Dit gebeurt over een periode van 15 jaar, met een jaarlijkse afbouw van 6 2/3 procent.

Sinds 1 januari 2009 zijn de combinatiekorting en de aanvullende combinatiekorting vervallen. Daarvoor in de plaats is er nu de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Mensen krijgen deze korting als zij meer dan 4.619 euro aan inkomsten uit werk hebben. In de elektronische aangifte 2009 worden alle kortingen automatisch berekend.

Doorwerkbonus

Sinds 1 januari 2009 is er een nieuwe heffingskorting: de doorwerkbonus. De doorwerkbonus geldt in 2009 als iemand aan de volgende voorwaarden voldoet:
• diegene is in of vóór 1947 geboren;
• diegene had in 2009 inkomsten uit werk van meer dan 8.859 euro.

De hoogte van de werkbonus kan worden berekend met behulp van de tabellen op de website van de Belastingdienst.