Als u een bedrijf of een beroep zelfstandig uitoefent, moet u aangifte doen van de winst uit uw onderneming.

Ondernemers zijn verplicht om hun aangifte inkomstenbelasting elektronisch in te dienen via de website van de Belastingdienst of via software van commerciële aanbieders.

Een verplicht onderdeel van de aangifte bij ondernemers is de balans en resultatenrekening. Hiermee bepaalt de ondernemer de belastbare winst (of aftrekbaar verlies) van zijn bedrijf.

Zelfstandigenaftrek

Nadat de winst is berekend, kan de ondernemer tal van aftrekposten in mindering brengen op de winst, zoals:

• De zelfstandigenaftrek. Voor deze aftrek moet de ondernemer minimaal 1225 uren in zijn onderneming hebben gestoken. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van de winst en kan oplopen tot 9251 euro. Onder voorwaarden kunnen startende ondernemers een extra startersaftrek opvoeren van € 2070 euro.

Meerwerkaftrek

• De meewerkaftrek. Wanneer de partner van de ondernemer ten minste 525 uren meewerkt in het bedrijf en daarvoor een vergoeding van minder dan 5000 euro ontvangt, krijgt de ondernemer een meewerkaftrek.

De hoogte van de aftrek is afhankelijk van het aantal ‘meegewerkte’ uren en loopt op tot 4 procent van de winst.

Winstvrijstelling

• De MKB-winstvrijstelling. Deze vrijstelling geldt voor ondernemers die minimaal 1225 uren in hun onderneming steken.

De hoogte van de vrijstelling, waarover geen inkomstenbelasting wordt berekend, is 10,5procent van de winst. Van de winst moeten wel eerst de bovengenoemde aftrekposten worden afgetrokken voordat u het percentage berekent.

Zwangerschap

Zwangere onderneemsters kunnen in het jaar van hun zwangerschap toch profiteren van de zelfstandigenaftrek door te voldoen aan het minimaal aantal uren van 1225. Deze groep van ondernemers mag van de overheid 16 weken optellen bij het aantal uren, dat ze daadwerkelijk in de onderneming hebben gestoken. Hierdoor komen ze vaak toch in aanmerking voor de aftrek.

Vergeet niet om naast de 16 weken een extra periode bij te tellen die valt tussen de uitgerekende datum en de daadwerkelijke bevalling.

Afschrijving

Bedrijven kunnen investeringen die in 2009 plaatsvinden in 2 jaar afschrijven. Dit houdt in dat maximaal 50 procent in 2009 en 50 procent in 2010 mag worden afgeschreven. Deze willekeurige afschrijving is een tijdelijke maatregel vanwege de economische crisis.

De maatregel geldt voor nieuwe bedrijfsmiddelen. Een aantal bedrijfsmiddelen is uitgezonderd zoals gebouwen en personenauto's. Willekeurig afschrijven is mogelijk zodra de ondernemer in 2009 een investeringsverplichting is aangegaan.