Vanaf 1 januari 2009 vervalt de bovengrens van het eigenwoningforfait. In 2008 was deze bovengrens nog 9.300 euro. Dit betekent dat de aftrekpost voor sommige woningbezitters lager kan uitvallen.

Het forfait is op de gemeentelijke onroerendezaakbelasting na de belangrijkste belasting op huizenbezit. Het forfait vermindert de aftrekbare kosten van het huis zoals de hypotheekrente.

Als de WOZ-waarde onder de 12.500 euro valt, is het forfaitpercentage nihil. Bij een WOZ-waarde tussen de 12.500 en 25.000 euro, bedraagt het percentage 0,2 procent. 0,3 procent bij een WOZ-waarde tussen de 25.000 en 50.000 euro.

Als de WOZ-waarde tussen de 50.000 en 75.000 euro valt, bedraagt het forfaitpercentage 0,4 procent. Daarboven is het percentage 0,55 procent.

Hypotheekrenteaftrek

Iedereen die hypotheekrente betaalt op een lening voor de aankoop of onderhoud van zijn eigen huis mag deze rente aftrekken van de belasting. Ook periodieke betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming zijn aftrekbaar. Voorwaarde is dat diegene daadwerkelijk in het huis woont, met andere woorden dat het huis als hoofdverblijf dient.

De laatste tijd is er veel commotie ontstaan rondom de aftrek van de hypotheekrente. Een studiecommissie van de overheid die een nieuw belastingstelsel ontwerpt, heeft een advies gekregen om de hypotheekrenteaftrek geleidelijk af te bouwen.

In plaats van de huidige aparte behandeling in box 1 moet de eigen woning in box 3 als vermogen worden behandeld, zo luidt het advies van fiscale hoogleraren. Langzamerhand zullen de Nederlanders de lucratieve hypotheekrenteaftrek moeten gaan opgeven.

Kosten

Hebt u geld geleend voor onderhoud aan of verbouwing van de eigen woning? En is het geld nog niet voor de verbouwing gebruikt? Dan kunnen de rente en de financieringskosten toch aftrekbaar zijn als kosten van de eigen woning.

Door omstandigheden kan een huis leegkomen te staan, bijvoorbeeld door aankoop van een nieuw huis, echtscheiding of uitzending naar het buitenland. Let daarom voor de het (behoud van) recht op hypotheekrenteaftrek goed op de volgende zaken:

1. Bij scheiding: is de rente na scheiding verdeeld over de beide ex-partners, bijvoorbeeld omdat deze van een gezamenlijke rekening is afgeschreven, dan is de ‘omweg’ via een alimentatie niet nodig. Ieder trekt dan gewoon de eigen helft van die rente af.

Aankoop

2. Aankoop van een nieuw huis: stel dat u een nieuwe woning heeft betrokken en het oude is nog niet verkocht. Dan kunt u toch de hypotheeklasten van beide woningen opvoeren.

De inspecteur kan u vragen aannemelijk te maken dat de woning na het verlaten bestemd is voor de verkoop. Bewaar daarom alle bewijsstukken daarover, zoals correspondentie met makelaars, etc. Als u de woning aanhoudt uit speculatieve overwegingen, dan geldt deze verhuisregeling namelijk niet. De woning valt dan in box 3 en u kunt geen hypotheekrente aftrekken.

Buitenland

3. Uitzending naar het buitenland: wanneer de woning ten minste een jaar uw hoofdverblijf is geweest mag u de hypotheekrente blijven aftrekken van deze woning tijdens het verblijf in het buitenland. U moet wel een verzoek doen aan de belastinginspecteur.

Andere voorwaarden zijn onder meer dat u de woning in Nederland niet mag verhuren tijdens de uitzendperiode en dat uzelf een woning in het buitenland huurt of in een pension of hotel gaat zitten.

Verhuur

Verhuurde u tijdelijk uw eigen woning toch? Bijvoorbeeld tijdens vakanties of een kort verblijf in het buitenland? Dan hoeft u over de verhuurperiode het eigenwoningforfait niet aan te geven. Geef de volgende inkomsten en aftrekbare kosten eigen woning aan:

• ¾ van de ontvangen huur (de kale huurprijs) over de verhuurperiode bij Inkomsten uit tijdelijke verhuur;
• aftrekbare rente en financieringskosten over de verhuurperiode;
• eventuele betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming over de verhuurperiode.

Tip: Verhuurde u een deel van uw woning, bijvoorbeeld een kamer? Dan krijgt u misschien de kamerverhuurvrijstelling.