Deze special bevat tips en aandachtspunten om belasting te besparen met de aangifte inkomstenbelasting over het inkomen dat in 2009 is verdiend. Ook dit jaar heeft de overheid de belastingregels weer drastisch veranderd.

Neem alleen de ziektekosten waarvan de helft van de aftrekposten gesneuveld is. Voor de ondernemer is de overheid echter coulanter en heeft de Belastingdienst een aantal regels, waaronder de afschrijving op bedrijfsmiddelen, versoepeld.

Besparing
Ook voor particulieren en werknemers is belastingbesparing mogelijk. Houd onder meer rekening met de volgende zaken:

• inkomsten van gehuwden en samenwoners kunnen voor een belangrijk deel vrij worden verdeeld, waarmee kan worden ingespeeld op tariefvoordelen en aanslaggrenzen;

• een zuinige auto van de zaak kan een verstandige keuze zijn;

• studiekosten kunt u als ‘scholingsuitgaven’ aftrekken; ook als u beursstudent bent;

• reiskosten woning-werk kunt u aftrekken als u met het openbaar vervoer reist; reist u met de auto, dan kunt u niets aftrekken. Wel mag uw werkgever kosten belastingvrij vergoeden, ook als u met de fiets reist;

Hypotheek
• rente in verband met de eigen woning is aftrekbaar; andere rente niet. Het is dus zaak om uw financieringen met beleid te regelen;

• soms is aflossen van uw hypotheek fiscaal voordeliger dan u denkt. Dit heet de aftrek wegens geen of weinig eigenwoningschuld;

• spaarhypotheken hebben grote voordelen, mits zij aan alle voorwaarden voldoen; u kunt ook kiezen voor een spaarhypotheek zonder verzekering;

Voordeel
• door het betalen van premies voor lijfrenteverzekeringen kunt u voor straks uw pensioen aanvullen en voor nu een belastingvoordeel behalen; u kunt ook lijfrentesparen bij de bank;

• bepaalde bijzondere beleggingsvormen zijn vrijgesteld, zoals ‘groene’ en ‘maatschappelijke’ beleggingen. Ook geldt daarvoor een extra heffingskorting. Binnenkort komen dergelijke faciliteiten ook voor MKB-beleggingen;

• de aftrekmogelijkheden voor schenkingen aan instellingen met een goed doel, de algemeen nut beogende instellingen (ANBI), met de hoogste belastingbesparing voor periodieke giften (bijvoorbeeld jaarlijkse giften waartoe u zich verplicht hebt); u kunt via internet zien of een instelling de status van ANBI heeft.