DEN HAAG - Het kabinet heeft het afgelopen jaar ingeboet aan populariteit onder ondernemers. Het kabinet krijgt van de ondernemers een gemiddeld rapportcijfer van 5,6 vorig jaar was dat nog een 6,2.

Dit blijkt uit een enquête van het opinieblad Forum van werkgeversorganisatie VNO-NCW onder bijna vierhonderd bedrijfsdirecteuren waarvan de resultaten donderdag zijn gepubliceerd.

In 2008 nam de populariteit van het kabinet onder ondernemers juist toe. Er was vooral waardering voor het snelle optreden in de bankencrisis. Minister Wouter Bos van Financiën werd toen dan ook verkozen tot meest geliefde bewindspersoon.

Files
Dit jaar gaat die eer naar Camiel Eurlings van Verkeer. Hij heeft dit volgens de ondervraagden te danken aan het terugdringen van de files. De tweede plaats van de populariteitsladder wordt gedeeld door de ministers Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken), Ernst Hirsch Ballin (Justitie) en Piet Hein Donner (Sociale Zaken). Bos is afgezakt naar een vijfde plek, de premier bezet de zevende plaats.

De VVD blijft de populairste partij onder zakenmensen, als er nu verkiezingen gehouden zouden worden, stemt 41 procent op die partij.