AMSTERDAM - Het vacatureaanbod in Nederland is in het vierde kwartaal van 2009 met 3 procent gestegen, waarmee het aanbod voor het eerst sinds het begin van 2008 een kwartaalstijging laat zien.

Dit blijkt dinsdag uit de Monster Employment Index - een maandelijkse barometer van de online arbeidsmarkt.

In december steeg het vacatureaanbod licht met 2 punten ten opzichte van de vorige maand, naar een niveau van 89 punten. In december liet een meerderheid van de sectoren een groei zien, de sector research & development liet de grootste stijging zien.

Ondergrens
Na een jaar waarin de daling van het vacatureaanbod die reeds 2008 begonnen was, doorzette, lijkt het er volgens Monsterboard op dat de ondergrens is bereikt en dat het vacatureaanbod stabiliseert. In januari van dit jaar stond de index nog op 123 punten, eind 2009 staat de index op 89 punten, een daling van 39 procent.

Twee sectoren kunnen een toename in het aantal vacatures melden ten opzichte van december 2008; research & development (+25 procent) en gezondheidszorg (+7 procent). De sector die het meest getroffen is, is transport & logistiek. Het vacatureaanbod staat er 99 punten lager dan eind 2008.

'De Nederlandse arbeidsmarkt heeft een zwaar jaar achter de rug met veel ontslagen en een hoger werkeloosheidscijfer. Het laatste kwartaal zien we dat de situatie stabiliseert', zegt Diana Krieger, Managing Director van Monsterboard.nl.

Horeca
In de meeste sectoren was in december een lichte toename te zien in het vacatureaanbod. De index voor research & development steeg met 14 punten het sterkst. De grootste daler van de index in december was de sector horeca & toerisme, welke met 18 punten is gezakt.

De index van de meeste provincies is in december licht gestegen. Zeeland vertoont de grootste toename (+4). In Drenthe, Friesland, Overijssel en Noord-Holland steeg het vacatureaanbod met 2 punten.

De Europese Employment Index steeg in december niet en bleef staan op 100 punten. Het online vacatureaanbod nam het sterkst toe in Groot-Brittannie (+4). De grootste daling van het vacatureaanbod was wederom zichtbaar in Italie (-5).