AMSTERDAM – Werknemers willen in 2010 het liefst een hoger salaris verdienen. Op de vraag wat mensen dit jaar in hun werk willen bereiken, geeft 42 procent aan meer geld te willen verdienen. Dat meldt Unique.

Een derde geeft aan te willen investeren in zichzelf en zijn kennis te willen verrijken door het volgen van een opleiding.

Op de derde plaats staat het bekleden van een hogere functie (12 procent), gevolgd door minder uren gaan werken (8 procent). De wens voor meer verantwoordelijkheden staat onderaan met 5 procent.

''Salaris is altijd een belangrijke motivator voor werknemers. Na een crisisjaar als 2009, waarin bij veel bedrijven de salarissen niet zijn gestegen, is het begrijpelijk dat werknemers aangeven hier waarde aan te hechten,”aldus Jeannine Peek, algemeen directeur van Unique.