ROTTERDAM - De Nederlandse maritieme sector roept het kabinet op extra fiscale maatregelen te nemen om de zeescheepvaart concurrerend te houden ten opzichte van het buitenland.

Dat blijkt uit een gezamenlijke brief die afgelopen week werd verstuurd naar de staatssecretarissen van Financiën en Verkeer en Waterstaat.

Oproep
De oproep werd gedaan door 33 partijen waaronder werkgevers, werknemers, havens, loodsen, scheepsbouwers, overheden en onderwijsinstellingen. Zij vrezen dat zonder extra maatregelen de maritieme sector structureel dreigt te verzwakken omdat Nederland minder aantrekkelijk is geworden als vestigingsland en Nederlandse werknemers te duur zijn geworden.

Daardoor vestigen rederijen hun vloot steeds vaker in andere landen, waardoor de gehele maritieme bedrijfstak in Nederland in gevaar komt, zo waarschuwt de sector.

Concurrentie
De partijen willen vooral dat de loonkosten worden aangepakt om de achterstand op de concurrentie met andere Europese landen te verkleinen. Zo zouden Nederlandse zeevarenden per jaar gemiddeld 2500 euro meer kosten dan Duitse of Belgische werknemers door de betere loonkostenregelingen in die landen. De Nederlandse zeescheepvaart telt in totaal meer dan 24.000 werknemers.