In deze crisis krijgt het midden- en kleinbedrijf (MKB) in veel landen extra economische steun. Daarmee wordt getracht om de banenmotor op gang te houden. Een belangrijk ingrediënt wordt echter systematisch over het hoofd gezien.

Door Fred Huibers | Het Haags Effektenkantoor

Traditioneel worden de meeste nieuwe banen geschapen in het MKB. Volgens het Amerikaanse overheidsorgaan Small Business Administration zijn in de afgelopen 15 jaar daar 64 procent van alle nieuwe banen door het MKB gecreëerd.

Er is geen reden om te veronderstellen dat de situatie in Nederland anders is. Grote bedrijven hebben de afgelopen jaren per saldo bezuinigd op de personeelskosten en hebben vaak weinig succes met doorbraken op innovatief gebied.

Patent
Het onvermogen om medicijnen met een verlopend patent te vervangen door nieuwe producten binnen de gevestigde farmaceutische multinationals is typerend voor de situatie. De grote bedrijven richten zich in toenemende mate op de investeringen in veek kleinere sectorgenoten die -vaak met behulp van biotechnologie - wel in staat zijn om innovaties op de markt te brengen en te groeien.

Tijdens de crisis zijn diverse maatregelen genomen om in de EU en Amerika het MKB de helpende hand te reiken. In december heeft de regering Obama een additioneel steunplan voor het MKB aangekondigd. Blijkbaar ontwikkelt het MKB zich onvoldoende krachtig.

Een van de redenen die door regeringen onderkend wordt, is de beperkte beschikbaarheid van financiering. Overheden bieden kredietgaranties aan om de financieringsstroom richting het MKB op peil te brengen. Wat echter over het hoofd gezien wordt, is dat het MKB zeker ook behoefte heeft aan versterking van het eigen vermogen. In de eerste plaats om tegenvallers op te vangen maar zeker ook om te kunnen groeien.

Banengroei
Het zijn vooral de kennisintensieve bedrijven, zoals de genoemde biotechnologische ondernemingen, die voor welvaart en banengroei moeten zorgen. Uit onderzoek van het accountantskantoor Grand Thorton getiteld 'A wake-up call for America' blijkt dat het aantal beursgangers op de Westerse beurzen chronisch stagneert. Zodanig dat er steeds minder bedrijven op de beurs genoteerd zijn.

De auteurs roepen de overheden op om maatregelen te nemen die het aantrekken van eigen vermogen voor het MKB makkelijker maken. Versoepeling van de regelgeving rond de publieke financiering van kleine bedrijven en het stimuleren van een apart beurssegment voor jonge, snelgroeiende bedrijven zouden stappen in de goede richting zijn.

Fred Huibers is partner hij Het Haags Effektenkantoor