AMSTERDAM - Het aantal fusies en overnames is in 2009 op het laagste niveau beland sinds in ieder geval 1970. Dat blijkt donderdag uit cijfers van de Sociaal-Economische Raad (SER), die de fusiemeldingen bijhoudt sinds dat jaar.

"Sinds de totstandkoming van de SER-fusiegedragsregels in 1970 is het totale aantal fusiemeldingen in één jaar nog niet zo laag geweest", zo meldt de SER. De verklaring moet gezocht worden in de recessie.

In 2009 vonden er 335 fusies en overnames plaats, 33 procent minder dan in 2008 (500 meldingen) en een halvering ten opzichte van 2007, toen bedrijven nog 694 keer bekendmaakten de handen ineen te slaan.

Dieptepunt
In het derde kwartaal werd met 67 meldingen een dieptepunt bereikt. In het laatste kwartaal van 2009 lijkt de overnameactiviteit weer wat aan te trekken met 115 nieuwe gevallen.

De industrie neemt in het vierde kwartaal met ruim 40 procent het grootste deel van de fusies en overnames voor zijn rekening. Vooral de bouw- en metaalsector en automotive-branche roerden zich.

Dienstverlening volgt met ruim 25 procent, terwijl de non-profitsector, met de nadruk op thuiszorg en kinderopvang, een aandeel van ongeveer 15 procent heeft.

Regels
Volgens de fusiegedragsregels moeten bedrijven en organisaties die willen fuseren of een overname willen doen dit melden aan de vakorganisaties in de sector en aan de SER.

Het merendeel (96 procent) deed dat vorig jaar braaf. De overige meldingen vonden plaats na een uitdrukkelijk verzoek om informatie van de SER naar aanleiding van bijvoorbeeld berichten in de media.