DEN HAAG - De oplossing van het sterk oplopende overheidstekort moet niet gezocht worden in hogere belastingen, maar in bezuinigingen en toepassing van het profijtbeginsel.

Daarbij betaalt de burger mee aan voorzieningen van de overheid die hij gebruikt. Dat stelt Chris Buijink, de hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken, in het traditionele nieuwjaarsartikel van het economenvakblad ESB.

Kaasschaaf
Buijink wil bij de bezuinigingen niet de "kaasschaaf" hanteren, maar duidelijke keuzes maken en het mes zetten in subsidies. Zo wordt voorkomen dat Nederland opnieuw de fout maakt van de jaren tachtig. Toen werd het bedrijfsleven zo sterk op kosten gejaagd, dat de winstgevendheid van bedrijven en daarmee de economische groei in gevaar kwam.

In het nieuwjaarsartikel noemt Buijink het verstandig dat het kabinet de economie dit jaar blijft ondersteunen. Wel moeten volgens de topambtenaar afspraken worden gemaakt hoe op langere termijn de uitgaven in het gareel blijven. De ambtelijke werkgroepen die nu oplossingen moeten gaan aandragen moeten komen met bezuinigingen die "bijdragen aan de groei van de economie".

Betaald
Buijink pleit voor maatregelen die ertoe leiden dat mensen langer betaald werk verrichten. Het moet niet blijven bij verhoging van de AOW-leeftijd. Voorkomen moet worden dat werkgevers relatief dure oudere werknemers met vervroegd pensioen sturen. Buijink is daarom onder meer voor verkorting van de maximale duur van de WW-uitkering.

De topambtenaar heeft kritiek op de solotour van Nederland in het klimaatbeleid. Ons land streeft naar een vermindering van de uitstoot van het broeikasgas CO2 met 30 procent, terwijl binnen de Europese Unie 20 procent is afgesproken.

Dat leidt tot hoge uitgaven voor milieubeleid. Binnen een internationaal gecoördineerd beleid wordt dat geld efficiënter besteed, aldus Buijink.