DEN HAAG - De inflatie is in december uitgekomen op 1,1 procent, ofwel 0,1 procentpunt hoger dan in november.

December is de vijfde opeenvolgende maand waarin de inflatie is gestegen. Dit blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vooral de prijs van benzine droeg bij aan de toename van de inflatie. Benzine was in december 17 procent duurder dan een jaar eerder.

De prijzen van kleding hadden een inflatieverlagend effect. Kleding was in december 3,8 procent goedkoper dan een jaar eerder. Dit komt omdat de uitverkoop eerder begon en er gemiddeld meer korting werd gegeven.

Videoapparatuur
Gemiddeld kwam de inflatie over het hele jaar uit op 1,2 procent. Dat is het op een na laagste cijfer in twintig jaar; alleen in 2006 was het nog lager. De prijs van benzine had over heel 2009 een drukkend effect op de inflatie. Ook tv's en videoapparatuur werden flink goedkoper. De prijs van gas lag gemiddeld 2,5 procent lager dan in 2008.

De producten en diensten die het meest bijdroegen aan de inflatie waren woninghuur, sigaretten en levering van elektriciteit. De huren lagen gemiddeld 2,4 procent hoger dan een jaar eerder. Sigaretten waren flink duurder door een accijnsverhoging eind 2008.

De Nederlandse inflatie ligt voor het eerst sinds november 2008 onder die van de landen in de eurozone.

Volgens de Europese geharmoniseerde berekeningsmethode kwam de Nederlandse inflatie in december uit op 0,7 procent. Volgens een raming van Eurostat was dat in de eurozone 0,9 procent.