AMSTERDAM - Het aantal uitgesproken faillissementen is in de afgelopen tien jaar nog nooit zo hoog geweest als in 2009. Het afgelopen jaar gingen er 10.289 bedrijven in Nederland op de fles, zo blijkt uit cijfers van kredietinformatiebureau Graydon.

In vergelijking met 2008 is het aantal faillissementen zelfs met 51,6 procent gestegen. In de decembermaand zijn 817 bedrijven failliet gegaan, ongeveer evenveel als in oktober en november.

In het afgelopen jaar zijn veel faillissementen uitgesproken in de zakelijke dienstverlening. “Maar liefst 16,8 procent van alle faillissementen vond plaats in deze sector”, aldus Robert Blom, faillissementsonderzoeker van Graydon.

Bouw
“Maar ook de bouwnijverheids- en de transportsector hadden zwaar te lijden: respectievelijk 17,3 procent en 9,7 procent van het aantal uitgesproken faillissementen vonden in deze sectoren plaats.”­

Naast de eerder genoemde sectoren valt op dat juist het kleine bedrijf, gemeten naar aantal personeelsleden, oververtegenwoordigd is onder de hausse aan faillissementen. “Bij maar liefst 70 procent van alle uitgesproken faillissementen in 2009 is sprake van ondernemingen met minder dan vier medewerkers.”­

2010
Voor 2010 ziet Graydon weinig tekenen van herstel. Het bureau verwacht dat het aantal faillissementen ongekend hoog blijft.

“Veelal zwakkere bedrijven worden als eerste getroffen door een faillissement. Dat hebben we in 2009 gezien en dit beeld zal ook in 2010 te zien zijn. We verwachten dan ook dat er ook in 2010 ongeveer 10.000 uitgesproken faillissementen zijn.”