DEN HAAG - Overstappen naar een andere internetaanbieder gaat ondanks afspraken daarover tussen providers en de overheid nog vaak mis.

Ruim één op de vijf overstappers zit langer dan 24 uur zonder internet en bij 12 procent duurt het meer dan vijf dagen voordat de internetverbinding werkt, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.

Etmaal
De providers hebben met staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken afgesproken dat consumenten bij een overstap in 95 procent van de gevallen maximaal een etmaal zonder internet mogen zitten.

Volgens het onderzoek van de bond wordt dat percentage niet gehaald. Als de aanbieders niet op korte termijn alsnog aan de afspraak voldoen, zijn volgens de Consumentenbond wettelijke maatregelen nodig om het overstappen naar een andere internetprovider voor consumenten te vereenvoudigen en te versnellen.

Problemen
Ook de online service van internetproviders om het overstappen makkelijker te maken werkt volgens het onderzoek niet altijd optimaal. Consumenten worden ook dan nog geconfronteerd met een abonnement van de oude aanbieder dat niet is stopgezet (33 procent), een aansluiting bij de oude aanbieder die te laat is afgesloten (23 procent), een aansluiting van de nieuwe aanbieder die niet op de afgesproken datum werkt (20 procent) en de oude internetprovider die nog steeds rekeningen stuurt (18 procent).

Het wisselen tussen ADSL-aanbieders blijkt overigens langer onderbreking van de internetverbinding op te leveren (31 procent langer dan 24 uur) dan overstappen van of naar een kabelaanbieder (17 procent).

Onderzoek
Heemskerk noemt de uitkomsten van het onderzoek ''zorgwekkend''. Het zou betekenen dat de overstap naar een nieuwe provider vaker misgaat, in plaats van minder vaak zoals de bedoeling is, aldus de bewindsman.

Hij wil eerst een onderzoek met nieuwe informatie van de sector zelf afwachten alvorens conclusies te trekken. Wel wijst hij er op dat de afspraken die zijn gemaakt moeten worden nagekomen. ''Afspraak is afspraak. De consument moet eenvoudig kunnen overstappen",' aldus Heemskerk.