AMSTERDAM - Door de recessie wordt er meer gepest op de werkvloer. Eén op de tien werknemers heeft te maken met treiterende collega's, zo blijkt uit onderzoek waar de Britse krant The Guardian over schrijft.

Een ander onderzoek, uitgevoerd door een vakbond, wijst uit dat meer dan een derde van de werknemers de afgelopen zes maanden te maken heeft gehad met pesterijen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van tien jaar geleden.

Volgens deskundigen is de oorzaak van de stijging te vinden in de toestand van de economie. Managers leggen meer druk op hun personeel, zijn kritischer en zitten werknemers achter de vodden. Deze kunnen zich hierdoor gepest voelen.

Hulplijnen
Bovendien zetten bazen het treiteren soms bewust in als instrument om mensen eruit te werken en zo in de kosten te snijden. Hulplijnen zien sinds twee jaar een grote toename van het aantal telefoontjes over pesten op de werkvloer.

Onderzoekers waarschuwen al langer voor het verband tussen de staat van de economie en pesten. Studies in de jaren '80 en '90 lieten zien dat concurrentie op de werkvloer en de dreiging het veld te moeten ruimen de meest waarschijnlijke veroorzakers van een stijging van het aantal treitergevallen zijn.