Menselijk kapitaal is steeds meer bepalend voor de aantrekkelijkheid en daarmee de waarde van een bedrijf. Echter is menselijk kapitaal vaak weinig tastbaar, onvoorspelbaar en zeer mobiel. Waarde loopt elke avond deur uit Nederland is steeds meer een kenniseconomie. Dit...

Menselijk kapitaal is steeds meer bepalend voor de aantrekkelijkheid en daarmee de waarde van een bedrijf. Echter is menselijk kapitaal vaak weinig tastbaar, onvoorspelbaar en zeer mobiel.

Waarde loopt elke avond deur uit
Nederland is steeds meer een kenniseconomie. Dit betekent dat kennis en ervaring de concurrentiepositie en daarmee het bestaansrecht van een onderneming bepalen. Bij een bedrijfsoverdracht betekent dit dat het menselijk kapitaal doorslaggevend is voor de aantrekkelijkheid, de waarde en het succes van de bedrijfsoverdracht.

Bij bedrijven die bijvoorbeeld hoogopgeleid personeel bij overheidsinstanties detacheren, sterk afhankelijk zijn van (ambachtelijk) vakmanschap of van creatieve mensen, is het menselijk kapitaal een belangrijke activa en daarmee sterk waardebepalend voor een eventuele overname. Echter zit de kennis van deze bedrijven in de ‘hoofden’ van de medewerkers. Elke avond loopt als het ware de kennis, en daarmee de waarde van het bedrijf, de deur uit om hopelijk de volgende dag weer terug te keren. Dit betekent dat bedrijven zonder deze medewerkers feitelijk weinig waard zijn.

Mensen waardebepalend
Bij een bedrijfsoverdracht in dergelijke bedrijven is de menselijke factor dus bepalend voor de aantrekkelijkheid en daarmee doorslaggevend voor een succesvolle overname. Ziet het personeel, om welke reden dan ook, de voorgenomen bedrijfsovername niet zitten, dan gaat de overname simpelweg niet door. Als de overname toch wordt doorgezet, dan is de (financiële) ramp voor de nieuwe eigenaar niet te overzien. Immers, hoog- en speciaal opgeleide mensen kunnen bijna overal terecht en zullen bij onvrede binnen de kortste keren verkassen naar een andere werkgever. In de praktijk is dit vele malen voorgekomen met alle desastreuze gevolgen van dien.

De verkoper komt in deze gevallen vaak ook niet ongeschonden uit de strijd omdat er een claim wordt neergelegd of omdat de verkoper de overnamesom niet in een keer heeft gekregen en dus afhankelijk is van de toekomstige resultaten van de onderneming.

Kennis en ervaring aan bedrijf binden
Het is dan ook belangrijk om zoveel als mogelijk kennis en procedures vast te leggen op papier zodat deze (beter) overdraagbaar zijn en betreffende kennis en ervaring in het bedrijf vastgelegd kan worden. Dit kan bijvoorbeeld kennis en ervaring vastleggen in onderzoeken, boeken en andere publicaties. Anderzijds is het belangrijk om een koper te vinden die ‘naadloos’ past bij het bedrijf en de medewerkers. Dit betekent in de praktijk dat de ideale kandidaat voorkeur moet krijgen boven de meest betalende kandidaat omdat uiteindelijk de satisfactie van de medewerkers met de bedrijfsovername het succes van de overdracht bepalen.

Win-win
Het zijn dus niet alleen de verkoper en de koper die tevreden moeten zijn met de overname, ook de medewerkers zijn in hoge mate bepalend voor het succes van een bedrijfsovername. Een bedrijfsovername moet een win-win situatie opleveren voor alle betrokkenen. Is dit niet het geval, dan is de kans groot dat de overname mislukt of dat waarde van het bedrijf binnen afzienbare tijd na de overname ‘wegloopt’.

Piet Regnerus is directeur van 2Excell bv en ANY Concept bv (oa. Omzetbeurs.nl en Totaalduurzaam.nl). De blogs van Piet gaan over zijn specialiteiten zoals bedrijfsoverdracht- en overnames, duurzaam ondernemen en overige MKB-gerelateerde zaken.