AMSTERDAM - Rijke mensen hebben meer zorgen dan mensen zonder geld. Dat zegt de Duitse socio-econoom Jurgen Schupp in een interview met Der Spiegel. Schupp deed onderzoek naar de manier waarop mensen geld beleven.

Volgens de wetenschapper staat vast dat mensen in rijkere landen meer tevreden zijn dan mensen in arme landen. Maar dat betekent niet automatisch dat geld gelukkig maakt. "Als het inkomen groeit, neemt de tevredenheid niet in hetzelfde tempo toe", aldus Schupp.

Vergelijking
Het gevoel van tevredenheid met meer geld wordt in belangrijke mate bepaald door de directe omgeving. Iemand kan bijvoorbeeld tevreden zijn met zijn inkomen, maar als hij toevallig hoort dat zijn collega die hetzelfde werk verricht meer verdient, kan dat gevoel omslaan. Mensen met meer geld houden zich vaak niet meer bezig met mensen die armer zijn dan zij, maar kijken alleen omhoog.

"Voor rijken zijn er de afgelopen jaren meer mogelijkheden bijgekomen om nog rijker te worden, maar door de crisis hebben de mensen gezien dat het risico om arm te worden ook is toegenomen", zegt Schupp. "Uit ons onderzoek blijkt dat mensen die gemiddeld meer dan twee keer modaal verdienen, nu meer zorgen hebben."