ROTTERDAM - De goederenoverslag in de Rotterdamse haven is dit jaar met 8,5 procent gedaald tot 385 miljoen ton. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers die het havenbedrijf woensdag presenteerde.

De laatste dertig jaar was er slechts in het begin van de jaren tachtig één keer sprake van een grotere daling (9 procent). Destijds leverde de overslag in Rotterdam vier jaar achtereen in. Sinds eind jaren zeventig was er in tien jaren krimp.

Arbeidsplaatsen
De overslagcijfers, die aangeven hoe de transportsector er in Nederland voor staat, vielen niettemin mee. Hans Smits, president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam, ging eerder uit van een daling met 10 procent. De economische neergang heeft de haven dit jaar achthonderd tot duizend arbeidsplaatsen gekost.

''Gezien de omstandigheden mogen we niet ontevreden zijn. Na het dieptepunt in het tweede kwartaal trekt de overslag elke maand een stukje aan en vrijwel alle investeringsprojecten lopen door. Rotterdam doet het bovendien beter dan de grote concurrenten'', aldus Smits in een toelichting.

Aanvoer
De aanvoer kromp het afgelopen jaar met 13 procent tot 272 miljoen ton, terwijl de afvoer met 5 procent toenam tot 113 miljoen ton.

Rotterdam zag de overslag van bijna alle goederensoorten in de min duiken. Uitschieter was de overslag van ertsen en schroot. Deze halveerde bijna tot 23 miljoen ton. Dat kwam door de sluiting van hoogovens in Duitsland en de teruggevallen staalproductie in Europa. Alleen de overslag van minerale olieproducten (bijvoorbeeld gasolie) ontwikkelde zich met een plus van 23 procent positief.

Smits
Smits hoopt volgend jaar weer de grens van 400 miljoen ton te kunnen doorbreken, hetgeen een groei betekent van 3 procent. Hij denkt dat de haven in twee, drie jaar weer op het oude niveau van 2008 kan zijn. Al erkent hij dat de sector containers een langere hersteltijd, mogelijk vijf tot zeven jaar, zal vergen.

Het havenbedrijf geeft rederijen al tijden forse kortingen om het verkeer te verschuiven van de andere havens naar Rotterdam. Mede daardoor is de concurrentiepositie van Rotterdam ten opzichte van andere West-Europese havens versterkt, stelde Smits. De concurrentie tussen de zeehavens in Europa is de laatste jaren steeds heviger geworden.

Samenwerking
Het zal voorlopig niet tot samenwerking komen tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. ''Beide havens zouden er voordeel van hebben'', zei president-directeur Hans Smits van het Havenbedrijf Rotterdam woensdag. ''Maar we zijn zo vaak afgewezen dat ik het somber inzie.''

Rotterdam en Antwerpen zijn de grootste havens van Europa. Groene politieke partijen in beide havensteden hebben in het verleden aangedrongen op samenwerking en zelfs op een fusie. Antwerpen staat argwanend ten opzichte van samenwerking. De Belgen hebben eerder dit jaar Nederland verweten het uitdiepen van de Westerschelde te traineren om de haven van Antwerpen te dwarsbomen en Rotterdam te bevoordelen.