Nu we steeds meer vertrouwen krijgen dat het crisisherstel is ingezet en ondernemingen weer meer tijd hebben om rond te kijken, valt op hoezeer de zakelijke wereld is veranderd.

Door Peter Jongerius | PricewaterhouseCoopers

Banken zijn niet meer de almachtige instituten die ze ooit waren en consumenten zijn kritischer dan ooit. Over het algemeen geldt dat het kortetermijndenken als hoofdoorzaak wordt gezien van de problemen waarin we verzeild zijn geraakt. Mede daarom maken mensen en bedrijven zich nu ook drukker dan voorheen over de houdbaarheid en kwaliteit van hun natuurlijke omgeving.

Gelukkig, vind ik. Niet dat ik nu bekend wil staan als een activist voor een duurzamere toekomst, maar het is wel duidelijk dat de klimaatproblemen en de uitputting van de fossiele energiebronnen om andere en krachtigere antwoorden vragen.

Teleurstellend
De klimaattop in Kopenhagen kende een teleurstellend resultaat en dat is erg jammer. Een stevig klimaatakkoord is namelijk van wezenlijk belang voor een echt economisch herstel. De naderende energiecrisis heeft immers ook grote effecten op de continuïteit van het bedrijfsleven. Bij gelijkblijvend beleid zullen grondstoffen steeds schaarser worden en wordt energie zo goed als onbetaalbaar.

Zeker nu de vraag naar olie en aardgas nog eens extra wordt aangewakkerd door de grootste groei-economieën, China en India, wordt de schaarste van niet-duurzaam geproduceerde grondstoffen groter en de prijs dus hoger.

Afhankelijkheid
De eerste prioriteit voor ondernemingen na de crisis moet dan ook zijn om de eigen afhankelijkheid van niet-herwinbare bronnen te verminderen. Sterker nog, ik ben ervan overtuigd dat bedrijven die er de komende jaren in slagen om energieneutraal te zijn of hun afhankelijkheid van fossiele bronnen drastisch weten te verminderen, een blijvend concurrentievoordeel hebben.

Niet alleen blijven ze gevrijwaard van torenhoog oplopende energierekeningen, ze spelen ook in op de groeiende maatschappelijke bewustwording dat iedereen zich moet inzetten voor een schonere wereld. Het bedrijf dat dit nalaat, lijdt reputatieschade en verliest klanten.

Zwaardere eisen
Een ander argument daarvoor is dat opdrachtgevers, afnemers en toeleveranciers ook steeds zwaardere eisen gaan stellen aan de duurzaamheid van hun zakenpartners. Zo let de rijksoverheid bij aanbestedingen extra scherp op de inschrijvende partij. Deze moet voldoen aan alle gestelde duurzaamheidseisen op het gebied van produceren, distribueren en inkopen. En dan gaat het om een inkoopvolume van veertig miljard per jaar.

Dan zijn er natuurlijk nog de groeikansen van de duurzaamheidmarkt zelf. Bouwbedrijven die huizen en bedrijfsgebouwen neerzetten of renoveren die voldoen aan noodzakelijke milieu- en energienormen, hebben minder last van vraaguitval gehad dan directe concurrenten. Zij zien hun orderportefeuilles ook weer sneller vollopen.

Hetzelfde geldt voor producenten van zonnepanelen en windmolens en voor ingenieurs- en adviesbureaus die zich hebben gespecialiseerd in duurzaamheidvraagstukken. De komende jaren zal hun kennis- en expertisevoorsprong in deze groeimarkt zich alleen maar extra uitbetalen. Het is dus wel duidelijk dat een grotere focus op duurzaamheid een interessante investering is in de continuïteit van uw bedrijf.

Peter Jongerius is werkzaam bij PricewaterhouseCoopers en voortrekker van de praktijk voor private companies.