AMSTERDAM - De waarschuwing 'Let op! Geld lenen kost geld' is een half jaar na de introductie niet alleen breed bekend, maar zet ook aan tot denken. Dat blijkt uit consumentenonderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Twee derde van de consumenten kan de zin spontaan noemen. Nog eens 22 procent geeft aan ervan te hebben gehoord.

In totaal kent dus 87 procent van de Nederlanders de waarschuwingszin die aanbieders van kredieten moeten vermelden bij reclame voor hun product. Bijna driekwart van de consumenten zegt dat de zin aanzet tot nadenken over de nadelige gevolgen van lenen.

Verplichting
Aanbieders van kredieten houden zich over het algemeen goed aan de verplichting de zin te vermelden bij advertenties op radio, televisie of gedrukte media, constateert de AFM op basis van een representatieve steekproef.

Het zijn veelal de grotere instellingen die via deze kanalen reclame maken. Op de websites van financiële instellingen wordt de waarschuwing minder goed toegepast. Het gaat volgens de AFM daarbij vaak om sites van kleinere bemiddelaars.

Vier op de vijf onderzochte sites voldeden niet of niet helemaal aan de regels. Bij ruim de helft (57 procent) daarvan ontbrak de waarschuwing en bij 43 procent stond er wel een waarschuwing, maar die voldeed niet aan de regels.

Onderzoek
Het consumentenonderzoek is in opdracht van de AFM uitgevoerd door bureau Gfk Panel Services onder in totaal 1038 mensen.

Onder hen waren 358 mensen die onlangs een hypotheek hebben afgesloten, 229 personen die recent een consumptief krediet hebben genomen en een representatieve groep van 451 personen.

Voor de steekproef zijn alle kredietreclames in landelijke dagbladen, radio en televsie drie maanden lang beoordeeld. Ook zijn 151 websites met kredietreclame beoordeeld.