BERLIJN - De helft van de bedrijfssectoren in Duitsland is voorzichtig optimistisch over het komende jaar en verwacht daarin beter te presteren dan in 2009, blijkt dinsdag uit een onderzoek van het Duitse economisch instituut IW.

Na een jaar met de slechtste economische prestaties in zes decennia, zijn maar weinig sectoren bereid om in 2010 ook meer te gaan investeren, terwijl de meeste bedrijven van plan zijn om banen te schrappen, aldus het onderzoek onder 44 brancheorganisaties.

Van die 44 organisaties verwachten er 20 dat de productie, omzet en winst in het 2010 licht hoger zullen zijn dan in 2009. Tot de optimistische organisaties behoren onder andere de brancheorganisaties voor de verwerkende industrie en die voor autofabrikanten.

Staal
Twee sectoren, met name de staalsector en de energie- en waterindustrie, verwachten dat de resultaten volgend jaar veel beter zullen zijn.

De transportsector verwacht daarentegen dat het in 2010 veel slechter zal gaan dan in het afgelopen jaar.

Crisis
"De internationale financiele en economische crisis is nog steeds niet overwonnen en zal een aantal sectoren volgend jaar ook hard treffen", aldus IW-directeur Michael Huether. "Al met al lijkt het ergste echter voorbij en vertonen de meeste sectoren een opwaartse trend."

Van de 44 sectoren zijn er slechts 9 van plan om in 2010 meer te investeren dan in 2009, terwijl 24 hun budgetten onveranderd houden. Daarmee blijven er 11 over die minder van plan zijn uit te geven.

In totaal zijn 27 sectoren van plan om banen te schrappen en houden 16 sectoren het aantal banen gelijk.