Inzicht in de toegevoegde waarde van consultancy geeft organisaties die externe consultants binnenhalen een handvat om hun keuze beter onderbouwen, groter intern draagvlak creëren en te sturen op betere kwaliteit.

Met de Quick Scan voor Excellente Consultancy heeft u een instrument in handen om de meerwaarde van consultancy meetbaar en inzichtelijk te maken.

Consultancy bestaat vaak uit het op tijdelijke basis inkopen van competenties waarover de organisatie zelf niet beschikt. Er zijn bijvoorbeeld mensen nodig om een bepaald doel te realiseren waarbij het te duur is om ze in vaste dienst te nemen.

Begeleiden
Dit gebeurt regelmatig in geval van training en coaching, waarmee de ontwikkeling van personeel wordt gewaarborgd. Het kan ook gaan om het begeleiden van projecten of het faciliteren van bepaalde (ICT-) processen. Hiermee waarborgt consultancy de voortgang en kwaliteit van e ontwikkeling van de organisatie.

Nog een andere mogelijkheid is het inhuren van tijdelijke krachten om seizoenswisselingen op te vangen of om tijdelijk afwezig personeel te vervangen (denk aan zwangerschapverlof). Daarmee waarborgt consultancy de continuïteit van de organisatie. Door middel van consultancy creëert een organisatie dus op verschillende manieren toegevoegde waarde.

Inzicht
Door de toegevoegde waarde van consultancy inzichtelijk te maken, kan de feitelijke meerwaarde van consultancy worden aangetoond een bijgestuurd.

Maar hoe maak je consultancy meetbaar, hoe kan de toegevoegde waarde van consultancy effectief worden vastgesteld? De ingrediënten hiervoor zijn lef en een 360-gradeninstrument waarmee een aantal criteria worden gemeten.

Quick Scan
Met de Quick Scan voor Excellente Consultancy – afgeleid van de ideeën van Van Riel over de excellente organisatie – kunt u middels plotting in een kwadrant eenvoudig in beeld brengen wat de effectiviteit van consultancy is.

Het is een subjectief instrument waarmee u een gap-analyse doet tussen verwachtingen en feiten en pareltjes (de synergievoordelen) op te vissen. Het instrument is vooral bedoeld om discussie op gang te brengen en zo de kwaliteit van de consultancy te verbeteren.

U kunt de Quick Scan zelf eenvoudig uitvoeren door de onderstaande lijst in te vullen. U scoort de criteria op een 5-puntsschaal op gewenste aanwezigheid (belang) en op feitelijke aanwezigheid (score).

asi

U kunt meer of minder criteria gebruiken; het aantal varieert naar gelang de behoefte. Om een zo goed mogelijk beeld te verkrijgen, dient u de Quick Scan te laten invullen door zowel interne stakeholders als stakeholders van de consultancyorganisatie.

Resultaat
Als u de checklist heeft ingevuld, plot u de uitkomsten in het onderstaande kwadrant.
asi

Hiermee wordt duidelijk welke criteria:
1. Een lage prioriteit hebben (belang laag – score laag, grijze deel)
2. Reden zijn om actie te ondernemen (belang hoog – score laag, rode deel)
3. Gehandhaafd kunnen worden (belang laag – score hoog, groene deel)
4. Verder benut kunnen worden (belang hoog – score hoog, blauwe deel)

Als voorbeeld staat hieronder (figuur 2) de plotting van een fictieve Quick Scan. Deze plotting levert met name een discussie op de discrepantie tussen het resultaat dat wordt behaald (in de gevarenzone) en de diensten die worden geleverd (in de succeszone).
 

asi

U kunt deze Quick Scan op verschillende manieren inzetten. Zo kunt u hem doen bij lopende opdrachten, maar ook als beeldvormend instrument bij de overweging om een consultancyorganisatie in te huren om een opdracht uit te voeren.

In alle gevallen is lef nodig. Want u checkt hiermee als klantorganisatie uw aannames over de kwaliteiten van de eigen organisatie, terwijl de consultancyorganisatie wordt uitgedaagd om transparant te zijn