Aan wie vertrouwt u uw vermogen toe? Neem voldoende tijd om een capabele vermogensbeheerder te selecteren, en hou daarna de vinger aan de pols.

Door Martine Hafkamp | Fintessa Vermogensbeheer, in samenwerking met Belegger.nl

Veel mensen hebben onvoldoende kennis en/of tijd om het beheer van hun vermogen op een verantwoorde wijze zelf te doen. De beslissing om het beheer uit te besteden wordt vaak relatief gemakkelijk genomen. Maar, hoe vindt u een geschikte partij om uw vermogen op een succesvolle en bij u passende wijze te beheren? En wordt er ook nog iets van u verwacht?

Maatwerk
De grootbanken hebben op het terrein van actief vermogensbeheer over het algemeen een slecht 'track record'. Maatwerk is deze partijen veelal vreemd. Uw geld wordt vaak in (eigen) beleggingsfondsen gestoken die in de meeste gevallen ook nog eens achterblijven bij de markt. U betaalt voor een voorgespiegelde prestatie die in de praktijk niet wordt geleverd. Dus in die hoek zou ik het niet zoeken…

Daarnaast is er een groeiend aantal kleinere en grotere vermogensbeheerders actief op de markt voor particulieren. Hoe selecteert u daaruit een goede partij? Brochures en advertenties zullen u in de praktijk niet veel verder helpen. Want natuurlijk zien die er gelikt uit.

Maatstaf
Toch zult u ergens moeten beginnen. Belangrijk is dat u voldoende tijd neemt bij de selectie van een vermogensbeheerder. U vertrouwt hem immers een (groot) deel van uw geld toe. Er zijn een paar objectieve maatstaven als bijvoorbeeld het hebben van een DSI-registratie. Maar doe bijvoorbeeld ook eens navraag in uw kennissen- en contactenkring naar ervaringen en ga eens wat rondneuzen op het internet.

Na de oriënterende fase selecteert u één of enkele vermogensbeheerders die een positieve indruk op u hebben gemaakt. Maak een afspraak en laat u door deze partijen uitvoerig persoonlijk informeren over zaken als beleggingsfilosofie, strategie, kosten(structuur) en organisatie. Om een goede indruk te krijgen doet u dat bij voorkeur bij de desbetreffende partij op kantoor. Continuïteit moet gewaarborgd zijn.

Bestuurders
Ieder vermogensbeheerkantoor moet uit minimaal twee door de AFM goedgekeurde bestuurders bestaan. Maar u begrijpt ook wel dat, als het daarbij blijft qua personeelsbestand, en dan heb ik het niet over eventuele secretaresses en administratieve ondersteuning, een dergelijke organisatie vaak kwetsbaarder is dan één waar een groter aantal gekwalificeerde mensen in dienst is.

Met z’n tweeën is het vrijwel onmogelijk om de markten en de economische ontwikkelingen wereldwijd in de gaten te houden, daar op een goede manier op in te spelen en ook nog gesprekken met klanten te voeren en hun portefeuilles te beheren.

Aanpak
Probeer daarom een beeld te vormen van de aanpak van de beheerder. Is hij in staat om daadwerkelijk maatwerk te leveren of wordt u uiteindelijk toch in een standaard profiel of (eigen) fondsen gestopt? Wat zijn de beleggingsprestaties in zowel een neergaande als een opgaande markt? Hoe is de visie op de ontwikkelingen in de economie en markten? Hier blijft het echter niet bij. Bepaal voor uzelf vooraf duidelijk waarom u wilt beleggen, wat uw beleggingshorizon is, wat uw verwachtingen zijn en in welke mate u bereid bent risico’s te lopen.

De uiteindelijke keuze voor een vermogensbeheerder dient dus grotendeels te geschieden op rationele gronden. Toch is het minstens zo belangrijk dat u ‘een goed gevoel’ heeft bij uw vermogensbeheerder. Per slot van rekening is beleggen is geen exacte wetenschap en gaat het minstens evenveel om vertrouwen.

Verwachtingen
Een bijzonder punt van aandacht zijn de eerder genoemde verwachtingen van u als klant. U dient zich te realiseren dat rendement en risico hand in hand gaan. Het streven naar een hoger rendement gaat hoe dan ook gepaard met een hoger risico. Laat u daarbij niets wijsmaken. Zo heeft bijvoorbeeld een grote groep beleggers met een defensief risicoprofiel in 2008 een hoop leergeld betaald voor bankpapier met een iets hoger rendement.

Hebt u eenmaal gekozen voor een vermogensbeheerder, dan doet u dat in principe voor een langere termijn. Hoe houdt u een vinger aan de pols? Allereerst zijn er de transacties en de maandelijkse of kwartaalrendementen van uw portefeuille. Daarnaast kan het zinvol om periodiek met uw vermogensbeheerder om de tafel te gaan zit om het beleggingsbeleid en ontwikkelingen toe te lichten. De één zal hier vaker behoefte aan hebben dan de ander.

Laat u ten slotte niet te gemakkelijk leiden door behaalde rendementen op de korte termijn. Het daar aan ten grondslag liggende gevoerde beleid en het risicobeheer zijn vele malen belangrijker!

Martine Hafkamp is algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer. Zij won in 2008 de Gouden Stier voor de beursvrouw van het jaar.