AMSTERDAM - Een salarisverhoging van een directeur hoeft helemaal niet te betekenen dat het bedrijfsresultaat ook zal verbeteren. Dat blijkt uit twee Amerikaanse onderzoeken waar the Wall Street Journal over bericht.

Het eerste onderzoek, dat werd gedaan op de Harvard Law School, richtte zich op de vijf topmensen van ruim tweeduizend bedrijven. Gemiddeld gaat van hun gezamenlijke inkomen 35 procent naar de directeur, de ceo.

Het bleek dat hoe groter het deel is dat naar de ceo gaat, hoe minder winstgevend het bedrijf in de toekomst zal zijn en hoe lager de marktwaarde. "Het lijkt erop dat deze ceo's meer grijpen dan hen toekomt", aldus een van de onderzoekers.

Aandelenkoers
Het andere onderzoek, uitgevoerd op de Purdue University, vergeleek bij 1500 bedrijven het salaris van de ceo met de aandelenkoersen. Daaruit bleek dat de bedrijven met de best betaalde ceo's, qua aandelenkoersen na vijf jaar twaalf procent achterlagen bij de concurrentie. Elke dollar die naar een ceo gaat, neemt 100 dollar uit de zak van de aandeelhouder.

Of er een direct oorzakelijk verband is tussen het salaris van de ceo en de bedrijfsresultaten is echter moeilijk aan te tonen. Zowel de aandelenkoersen als de salarissen zijn onvoorspelbare variabelen en het is dus lang niet altijd duidelijk wanneer en waarom deze wijzigen.

Maar de resultaten van het onderzoek tonen in elk geval aan dat de enorme salarissen en bonussen voor leidinggevende functies, helemaal niet zo noodzakelijk zijn als tot nu toe werd aangenomen.

Zie ook: dossier beloningen.