AMSTERDAM - De kosten van de integratie van bedrijven na een fusie of overname vallen vaak hoger uit dan verwacht. Dat blijkt uit een onderzoek van accountantsorganisatie PricewaterhouseCoopers (PwC) onder Europese overnamespecialisten.

Bijna 40 procent van de deelnemers geeft aan bij de begeleiding van een integratieproject te maken gehad te hebben met een overschrijding van de geraamde kosten.

Volgens Chris Meijnders van PwC is het uit de hand lopen van integratiekosten te wijten aan onvoldoende controle op de budgetten.

Tijd
Niet alleen valt de samenvoeging vaak duurder uit dan gedacht, ook neemt het proces in veel gevallen meer tijd in beslag dan de bedoeling was. "Het risico bestaat dat werknemers buitensporig worden belast", meent Meijnders. "Dat kan de normale werkzaamheden negatief beïnvloeden."

De motivatie voor een fusie of overname is het afgelopen jaar veranderd. Eerder waren bedrijven vooral gericht op een verhoging van de omzet door het aanboren van nieuwe geografische markten en andere producten, nu ligt de aandacht vooral bij schaalvergroting en herstructurering.

Bestuurders
Opmerkelijk is verder dat de raad van bestuur van bedrijven duidelijk minder vaak betrokken is bij de integratie. Slechts 59 procent van de bestuurders is daar nog actief mee bezig.

De grootste uitdagingen die een fusie of overname met zich meebrengen, zijn het smeden van één cultuur en het samenvoegen van de processen. Ook de integratie van IT-systemen en het op peil houden van de motivatie van de werknemers zijn lastige taken.