Nu, enkele dagen na de klimaatconferentie, dwarrelt het stof weer naar beneden en gaat een ieder weer z'n eigen weg. Zou er nu echt iets van komen? Als we daarop moeten wachten… Bedrijven moeten daarom zelf starten en niet wachten op de overheid.

Door Luc Molenaar | ASI Consulting

Waarom duurt het toch zo lang voordat een bedrijf zelf het initiatief neemt tot CO2-verminderende projecten? Is het soms ongeloof in de te bereiken resultaten? Ongeloof in eigen kunnen? Of ongeloof in dat het echt iets uitmaakt?

Wat het ook is, het staat buiten kijf dat een CO2-reductieproject direct leidt tot kostenverlaging. Immers: minder uitstoot wordt bereikt door minder energieverbruik, wat weer leidt tot minder kosten. En elk bedrijf kan hier besparen!

Directe vervuilers
Er wordt vaak gedacht dat bedrijven pas echt kunnen bijdragen aan een vermindering van CO2-uitstoot als ze ook directe vervuilers zijn. En inderdaad, directe vervuilers (bedrijven die direct vanuit hun productieprocessen CO2 uitstoten in de atmosfeer) kunnen zeker besparen. Maar meestal zijn daar wel de CO2-reductie projecten aanwezig, al dan niet gesubsidieerd door de overheid.

Gelukkig is niets minder waar en valt er met name bij de indirecte uitstoters nog een boel te realiseren. Kijk eens naar de energieverslindende ICT-outsourcing-bedrijven. Of naar telefonie- en internetproviders. Of zelfs televisieomroepen. Allemaal bedrijven die veelvuldig energie consumeren. En diverse studies laten zien dat hier tenminste 16 procent (en dat is een bodemgetal) bespaard kan worden aan energieverbruik. Reken uit je winst!

Natuurlijk is het zo dat je niet van dag een op dag twee de besparing hebt gerealiseerd. Daar is wel wat investering voor nodig. Soms zelfs een innovatie of vervanging. Een voorbeeld hiervan is het grote installatiebedrijf met vele vestigingen in Nederland dat een zeer hoge koffieconsumptie heeft.

Voorheen had het bedrijf machines die continu warm water nodig hadden en dit steeds warm moesten houden. En je moet je voorstellen dat dit niet om een machine ging, maar vele honderden! Dit resulteerde in hoge energiekosten. Nu zijn alle machines vervangen. Een investering dus. Maar deze investering heeft zich binnen twee jaar terugverdiend in besparing op energie. Een mooi voorbeeld van een project dat enerzijds kosten bespaart en anderzijds CO2-uitstoot verminderd.

Computergebruik
Maar ook in het primaire proces zijn dergelijke energieverslinders (we noemen ze 'hotspots') te vinden. Of het nu gaat om machinebewerkingen, materiaalverplaatsingen tijdens een productieproces, computergebruik, etc., alles kan bijdragen. Moet je dan ook alles doen? Ik denk het niet.

Focus eerst maar eens op de zaken die echt bijdragen aan zowel CO2-reductie als kostenbesparing of een vorm van efficiency. Maak binnen het bedrijf een lijst van mogelijke projecten die deze elementen in zich hebben. Bereken vervolgens voor elk van deze projecten de 'business case' (Wat kost het? Wat levert het op?) en prioriteer de projecten. Pak de twee meest belovende en ga daarmee aan de slag.

En mocht u door de crisis toch al bezig zijn met efficiencyprojecten, pak dan de CO2-component mee. Een kleine moeite en het zal uw bedrijfsreputatie alsmede het milieu zeker niet schaden!

Luc Molenaar is Partner bij ASI Consulting