Velen zullen een beeld hebben van een "ondernemer" met passie, doelgerichtheid en ondeugdelijkheden. De franchisenemer daarentegen is een type zelfstandig ondernemer die weet dat een aantal bedrijfsaspecten niet in zijn/haar capabiliteit liggen.

Heel flauw wordt er wel eens gesteld dat de franchisenemer geen echte ondernemer is. Vaak wordt gezegd dat deze ondernemers meeliften op het succesvol gebleken concept van een ander.

De Mc Donald's organisatie is hier een mooi voorbeeld van. Eén ding is zeker iedere ondernemer heeft zijn redenen om deel te nemen aan een franchiseorganisatie en zonder franchisenemers geen franchisegevers.

Voor één van mijn opdrachten heb ik me destijds verdiept in deze materie, wat deze mensen allemaal gemeen hebben is dat ze zelfstandig en autonoom willen zijn. Men confirmeert zich graag aan de regels van een franchiseorganisatie. Immers een aantal "saaie" zaken zoals onder andere het verkoopconcept of de huisstijl worden door het hoofdkantoor bepaald.

Professionaliseren
De franchiseorganisatie waar ik mijn opdracht had, was een organisatie die commercieel uitgebouwd moest worden, professionaliseren van de organisatie en het financieel gezond maken. Een flinke opdracht aangezien de ondernemers blijven aangesloten zolang ze zich herkennen in (het succes van) de centrale organisatie.

Een opdracht was het marketingconcept verder uit te bouwen. Het opnieuw vormgeven is één, maar zelfstandig ondernemers warm laten lopen en laten meebetalen aan het nieuwe marketingplan was toch iets anders.

Nu is het op zich niet zo moeilijk om een gespecialiseerd bureau in te schakelen en deze een compleet plan uit te laten werken. Als eindverantwoordelijke van de organisatie kan ik wel beslissen over het hoofdkantoor, maar deze bestaat bij de gratie van de aangesloten ondernemers en dus was het commitment van deze ondernemers onontbeerlijk.

Lastig
Ik heb toen samen met het uitgekozen bureau en de marketingmanager een eerste opzet gemaakt. Het was lastig om al die ondernemers gecommitteerd te krijgen en mee te laten beslissen over datgene wat je als gehele organisatie uit wilde stralen. Ik heb toen verschillende sessies georganiseerd om te bekijken wat we "gemeen" hadden.

Ik heb de voortrekkers in de franchiseondernemers groep een presentatie laten voorbereiden en deze aan de hele groep laten presenteren. De groep enthousiastelingen werd steeds groter en de 10 procent die aan de voorkant van de kar trok, trok de 80 procent vanzelf mee.

De laatste 10 procent stond enig moment erg stilletjes en alleen en na nog wat gesprekken heb ik ze voor de keuze gesteld of mee te doen of het contract te ontbinden. Uiteindelijk is 1 ondernemer gestopt met als motivatie dat hij bijna gepensioneerd was en geen zin meer had in verandering.

Vormgeven
Middels het sturen van deze processen en de ondernemers te betrekken hebben we uiteindelijk een prima campagne neer kunnen zetten. Deze ondernemers gaven ook aan dat zij zelf nooit in staat waren geweest een dergelijk concept vorm te geven.

De formule van franchise werkte in deze dus uitstekend voor de commerciële tijgers met ondernemersgeest die minder begaafd zijn in "staftaken" of zich bewust alleen toe willen leggen op hun core business. Het is voor mij nog steeds een goed voorbeeld van samenwerken waarbij een ieders capabiliteit, vertrouwen en leiderschap nooit uit het oog verloren werd.

Helma van Wanrooij en Eelkje Oldenburger zijn eigenaar van Janus Kizuna. Wij herstructureren bedrijven en bieden persoonlijke begeleiding aan leiders. Capabiliteit en vertrouwen zijn de kernwoorden. www.januskizuna.com/