DEN HAAG - De Nederlandse economie is in het derde kwartaal met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat bleek uit de tweede raming van de economische groei, die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag presenteerde.

Bij de eerste raming, in november, ging het CBS nog uit van een groei met 0,4 procent.

Export
De export, de consumptie van gezinnen en de uitgaven van de overheid vielen licht hoger uit dan eerder gedacht. Daarbij presteerden de bouwsector en de landbouw afgelopen kwartaal iets beter dan eerder werd geschat, terwijl de productie van de delfstoffenwinning en de financiële instellingen neerwaarts werd bijgesteld.

Vergeleken met het derde kwartaal van 2008 ging de economie met 3,7 procent achteruit. Die krimp is even fors als in november werd gemeld. De achteruitgang was daarmee het afgelopen kwartaal kleiner dan in de twee voorgaande kwartalen, waarin de Nederlandse economie gemiddeld met 5 procent kromp ten opzichte van dezelfde periode in 2008.

De groei ten opzichte van het tweede kwartaal was de eerste positieve ontwikkeling van de Nederlandse economie na vier achtereenvolgende kwartalen met krimp.