AMSTERDAM - Veertig procent van de Nederlandse pensioenfondsen heeft verantwoord beleggen als beleid opgenomen. Een stijging ten aanzien van 2006, toen nog 29 procent van de fondsen huisregels had op dit gebied. Dat blijkt dinsdag uit een onderzoek van de pensioenkoepels OPF, VB en UvB.

Nog eens 23 procent van de onderzochte fondsen geeft aan zijn beleid voor verantwoord beleggen gedeeltelijk te hebben gerealiseerd. Het onderzoek omvat 90 pensioenfondsen, en werd aangevraagd door minister van Sociale Zaken Piet Hein Donner.

Vooral de grotere fondsen, met meer dan 1 miljard euro aan beheerd vermogen, blijken zich zorgen te maken over hun beleggingsbeleid en de problemen die 'foute' beleggingen met zich mee kunnen brengen. Dat kunnen bijvoorbeeld investeringen zijn in bedrijven of sectoren die zich inlaten met kinderarbeid, ontbossing of wapens.

Uitsluiten
Verantwoord beleggen uit zich bij de onderzochte fondsen vooral door het uitsluiten van niet-verantwoorde bedrijven. Daarnaast proberen de fondsen hun beleid op dit terrein uit te oefenen door maatschappelijk betrokken te zijn en door te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen.

Een kleine groep, vooral de grote fondsen, investeert bewust in verantwoorde bedrijven. Een handvest van de Verenigde Naties, de zogeheten 'UN Principles for Responsible Investment (UNPRI)' is door 16 van de onderzochte fondsen ondertekend, tegen drie in 2006.